Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark
 
 

Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

For all motorisert ferdsel utenfor godkjente løyper kreves det særskilt tillatelse. For brukere som har et særlig transportbehov kan det innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel.
Les mer
 
 
 

Åpning av barmarksløype 3 Kariel og løype 1 Vasselva - Øvre Flintelv f.o.m. 10. juli 2017

Med hjemmel i § 9 første ledd i nasjonal forskrift til motorferdselloven åpner Fylkesmannen f.o.m 10. juli 2017 barmarksløype 1 Vasselva – Øvre Flintelv og barmarksløype 3 Kariel for motorisert ferdsel.
Les mer
 
 
 
 

Stenging av barmarksløyper i Vadsø kommune

Med hjemmel i § 9 første ledd i nasjonal forskrift til motorferdselloven stenger Fylkesmannen følgende barmarksløyper for motorferdsel i perioden fra og med tirsdag 4. juli 2017 og inntil videre:
Les mer
 
 
 
 

Snøskuterløyper i Vadsø kommune

Vadsø kommune har et omfattende løypenett for ferdsel med snøskutere. Løypene holdes åpne fra slutten av desember og frem 5. mai. Det tas værforbehold . Motorisert ferdsel med snøskutere i løypenettet er åpent for alle. For ferdsel utenfor løypenettet kreves det særskilt dispensasjon.
Les mer
 
 
 
 

Barmarksløyper i Vadsø kommune

Vadsø er vel en av de få kommunene det er mulig å kjøre helt fram til flotte multemyrer eller til gode fiskevann. Innenfor kommunegrensene er det flere barmarksløyper, hvor du kan ferdes med bil eller andre motoriserte transportmidler. Vi gjør oppmerksom på at løypene ikke har veistandard og ikke blir vedlikeholdt. Flere av løypene krever at du har en bil med firehjulsdrift og høy bakkeklaring.
Les mer
 
 
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik