Slik sparer du penger på avfallet.

Slik sparer du penger på avfallet.

For de aller fleste avfallstyper du skal levere til gjenvinning vil du i dag ikke betale noe ved levering. Dette er for eksempel papp og papir, glass- og metallemballasje, plastemballasje og brukbare rene klær. Egne beholdere og returpunkt er også satt opp en rekke steder i kommunen.
Les mer
 
 
 
Ny miljøstasjon i Hermann Dahls gate

Ny miljøstasjon i Hermann Dahls gate

Vadsø kommune vil fra 1. juli 2012 få en ny leverandør for renovering av alt husholdningsavfall i kommunen. Den nye leverandøren er Norsk Gjenvinning AS, som er landets største og mest komplette leverandør av avfall- og gjenvinningstjenester for både næringsliv, offentlig sektor og private husstander.
Les mer
 
 
 

HAGEAVFALL – KOMPOSTERING OG DEPONERING

Hageavfall er en ressurs som ved riktig behandling kan brukes om igjen som jordforbedrings-middel. Vadsø kommune vil derfor oppfordre alle hageeiere om å kompostere hageavfallet i stedet for å frakte det til et deponi. Løsningen er å kompostere all den biologiske massen du får i hagen.
Les mer
 
 
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik