Kommunal støtte til frivillige lag og foreninger
 
 

Kommunal støtte til frivillige lag og foreninger

Kommunen deler ut tilskudd til kulturarbeid etter søknad fra allmennkulturelle lag og foreninger i Vadsø kommune.
Les mer
 
 
 

Kommunale retningslinjer for søknad om midler til idrettsanlegg og friluftsliv

Kommunestyret vedtok kommunale retningslinjer for søknad om midler til idrettsanlegg og friluftsliv i møte 18. desember 2014.
Les mer
 
 
 
 

Statutter for idrettsstipend Vadsø kommune

Formannskapet vedtok i møte 30. januar statutter for idrettsstipend i Vadsø kommune.
Les mer
 
 
 
 

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Spillemidler til idrettsformål skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Midlene skal i størst mulig utstrekning tilgodese aktiviteter for barn og ungdom. Kultur- og kirkedepartementet fordeler hvert år tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene. Tilskuddsordningene er søknadsbaserte. Anleggene det kan ...
Les mer
 
 
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik