Kulturskolen i Vadsø
 
 

Kulturskolen i Vadsø

Postboks 614 9811 Vadsø Besøksadresse: Oscarsgt 21, inngang Vestfløyen Telefon: 78 94 29 20
E-post: kulturskolen@vadso.kommune.no

Kulturskoleleder: Sissel Myhre, Vadsø Kulturskole
E-post: sissel.myhre@vadso.kommune.no

Hold deg oppdatert om hva som skjer på kulturskolen via Facebook:
Facebook: https://www.facebook.com/kulturskolenivadso
 
 
Etablert: 1983. 9 lærere. 20 fag med tilpassa opplæring.
Kulturskolen holder til i gamle «Sentrum skole» og gir først og fremst et opplæringstilbud innenfor kunst- og kulturfagene i disse lokalene. I tillegg underviser vi korpsinstrumenter fast i Vestre Jakobselv. Vi gir individuelt tilpassa undervisning innenfor musikk og visuell kunst, hovedsakelig med en undervisningsøkt i uka, men i spesielle prosjektuker vil undervisningen bli gitt i andre former.
 
Elever som begynner på blåseinstrumenter får tilbud om å leie instrument av skolekorpsene og om en fri plass i aspirantkorpset. Noter, øvrige instrumenter og utstyr må eleven selv ha hjemme til øving mellom undervisningstimene. Kulturskolen kan gi råd og veiledning dersom det er aktuelt med kjøp av privat utstyr.
Kulturskolen følger hovedsakelig skoleruta i Vadsø kommune og eventuelle avvik fra denne vil vi gi tydelig beskjed om.

Vi har plass til alle og prioriterer søkere etter alder og søknadstidspunkt. Når du er elev i kulturskolen har du ukentlige undervisningstimer i gruppe eller alene og du deltar på konserter, utstillinger, forestillinger og andre prosjekter. Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. juni og elevene får beskjed om de har fått plass eller står på venteliste i løpet av juni måned.
 
Kulturskolens ansatte    
Sissel Anette Myhre        Kulturskoleleder, vokal, musikkterapi og kordirigent
Anja Hætta Bergkvam     Messinginstrumenter og korpsdirigent
Anna Volkova Engelsen   Piano og trekkspill (akkordion)
Arnfinn Vangsvik            Alle Tiders Band, sekretær
Boel Katrine Jacobsen     Fløyte, saxofon og Sanggruppa
Jan Hofseth                  Slagverk, tuba og korpsdirigent
Anna Rostrup                Klarinett
Karolina Sekalska            Kordirigent, piano og vokal
Liss Inger Vassdahl         Visuelle kunstfag
 
Undervisningstilbud skoleåret 2017/20168

Sanglek                                                                                                           
4- og 5-åringer
Dette er kulturskolens tilbud for barn under skolealder. Med fokus på sangleker jobber vi med musikk og motorikk og ikke minst: sangglede. 
 
Barnekor                                                                                                        
3.-7. klasse
I kulturskolens barnekor jobber vi med
 
New Generation (Ungdomskor)                                                                                        
fra 8. klasse
Kulturskolens ungdomskor er et kor for elever i ungdomsskole og videregående der korets medlemmer er med på å velge ut musikken og lage egne arrangementer sammen med dirigenten.
 
Vokal                                                                                                                                       
fra 12 år
Kulturskolen gir opplæring i note- og akkordbasert vokalmusikk. I tillegg til opplæring i vokalteknikk som tar sikte på å utvikle og skåne stemmen, skal eleven gjennom å tilegne seg grunnleggende musikk- og notekunnskap bli en selvstendig musiker og en aktiv part i en samspillgruppe.
 
Piano                                                                                                                                          fra 9 år
Grunnleggende klassisk pianoopplæring. Eleven må ha øvemulighet hjemme.
 
Treblåseinstrumenter: fløyte, klarinett og saxofon                                                                      
fra 9 år
Opplæringen på treblåseinstrumenter foregår i nært samarbeid med skolekorpsene i kommunen, og det er vanlig at elevene begynner i skolekorpsene etter en tid. Etter kort tid som nybegynner starter eleven i kulturskolens aspirantkorps.
 
Messingblåseinstrumenter: Trompet, kornett, waldhorn, trombone, baryton og tuba   
fra 8 år
Opplæringen på messingblåseinstrumenter foregår i nært samarbeid med skolekorpsene i kommunen, og det er vanlig at elevene begynner i skolekorpsene etter en tid. Etter kort tid som nybegynner, får elevene tilbud om å delta i kulturskolens aspirantkorps.
 
Slagverk/trommesett                                                                                 
fra 9 år
Kulturskolen gir opplæring på slagverk som er rettet både mot musikkorps/orkester og band. Det gis opplæring på alle typer slagverkinstrumenter, også melodiske instrumenter og trommesett. Elever på slagverk/trommesett bør ha øvemulighet hjemme.
 
Visuelle kunstfag                                                                                                    
fra 7 år
Kulturskolens tilbud innen billedkunst, maling/tegning og andre visuelle kunstfag har som hovedmålsetting å gi elevene skaperglede og ferdigheter innen en rekke former for kunst (blant annet maling, tegning og skulptur), herunder formidling. Undervisningen tar utgangspunkt i elevens ståsted, bakgrunn, forutsetning og alder. Undervisningen foregår i grupper på inntil 10 elever.
 
Alle Tiders Band og Sanggruppa                                                                                                 For voksne med spesielle behov
Kulturskolens tilbud for voksne med spesielle behov tar utgangspunkt i Dissimilis-pedagogikken. Alle Tiders Band har fokus på samspill med instrumenter, mens sanggruppa er et lavterskeltilbud med fokus på musikkglede.
Musikkterapi, maleterapi og tilpasset opplæring                                                                
Tilbud til barn og unge med spesielle behov
Så langt det er faglig og praktisk mulig, forsøker kulturskolen å gi tilbud til elever med særlig tilpasset opplæringsbehov. Kulturskolens tilbud er i utgangspunktet åpne for alle, men vi ber om at det oppgis i søknaden om eleven har behov for særlige tilpasninger i undervisningsopplegget. Da blir det lettere for skolen å kunne gi et godt tilpasset tilbud. Ta gjerne kontakt med eventuelle spørsmål.
Sist endret av Arne Lindbach, 05-05-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik