Kulturskolen i Vadsø
 
 

Kulturskolen i Vadsø

Postboks 614 9811 Vadsø Besøksadresse: Oscarsgt 21, inngang Vestfløyen Telefon: 78 94 29 20
E-post: kulturskolen@vadso.kommune.no

Kulturskoleleder: Sissel Myhre, Vadsø Kulturskole
E-post: sissel.myhre@vadso.kommune.no

Hold deg oppdatert om hva som skjer på kulturskolen via Facebook:
Facebook: https://www.facebook.com/kulturskolenivadso
Vadsø Kulturskole ble etablert i 1983, som en av Finnmarks første musikkskoler, og har siden den gang vært en sentral del av kommunens kulturarbeid. Kulturskolen er for alle. Det er ingen opptaksprøver for å komme inn og alle kan søke om en plass hos oss og vi prioriterer barn og ungdom fra første klasse og ut ungdomsskolen.
 
Kulturskolen har en rammeplan for undervisningen vedtatt av Norsk Kulturskoleråd, samt lokale læreplaner og regnes som en del av det kommunale grunnopplæringstilbudet. Kvaliteten på tilbudet er godt, fagkompetansen er høy og elevene får god individuell oppfølging.
 
Kulturskolen underviser i visuell kunst og musikk, men ønsker å utvide tilbudet til også å omfatte andre estetiske uttrykksformer som dans, teater, nysirkus og skapende skriving, samt undervise på instrumentene gitar og bass og gi et tilbud innenfor musikkterapi som et tiltak for barn med spesielle behov i samarbeid med PPT og Barnevernet.
 
Per i dag har kulturskolen 9 ansatte og tilbyr undervisning på 12 instrumenter, ungdomskor, i visuelle kunstfag og har to gruppetilbud i musikk for voksne med funksjonshemming. I tillegg stiller Kulturskolen med dirigenter og instruktører til det lokale musikklivet.
 
Vadsø Kulturskole er et ressurssenter i kommunen, både som leverandør av dirigenttjenester og i samarbeid med andre skoler og enheter. Fra og med 2011 har kulturskolen tatt over stadig flere kommunale kultur- og folkehelseoppgaver; Den Kulturelle Skolesekken, Den Kulturelle Spaserstokken, Kulturdagan, UngFest og generelt folkehelsearbeid.  Disse oppgavene har tatt opp en større administrativ ressurs, som igjen har gått på bekostning av grunnopplæringen innenfor estetiske fag for barn og unge i kommunen.
 
Kulturskolen har i dag 150 elever. Hver femte elev har to tilbud. 210 barn og unge står i permisjon og på venteliste for å få en plass. Dessverre er det slik at mange elever derfor står på venteliste i svært lang tid før de får et tilbud i kulturskolen. 
 
Undervisningen i kulturskolen foregår individuelle timer med en-til-en-undervisning og i mindre grupper fra to til femten elever. Det foreligger en konkret vurdering av hver enkelt elev i avgjørelsen om type undervisning som gis. Elever som gis enkeltundervisning har 30 minutter undervisning og gruppeundervisning gis på 45 minutter, med unntak av store grupper som mottar undervisning fra 1 time til 2 timer ettersom hva er hensiktsmessig.

 

Ansatte ved Kulturskolen, våren 2014:

Sissel Anette Myhre:
Kulturskoleleder og vokallærer
Sissel er utdannet ved Institutt for musikkvitenskap på Universitetet i Oslo med vokal som hovedinstrument. Hun kom til Vadsø i 2011 og har siden da undervist i vokal og dirigert kor. I tillegg til vokalundervisningen er Sissel leder på kulturskolen.
 
 


Jan Hofseth:
Slagverk, tuba og korpsdirigent
Jan er utdannet som slagverker ved Musikkonservatoriet i Tromsø. Underviser på trommesett, pauker og melodiske slagverkinstrumenter, i tillegg til tuba. Er også utdannet korpsdirigent og dirigerer Vadsø Skolekorps og kulturskolens aspirantkorps.
  
  
  
Boel Katrine Jacobsen:
Fløyte, saxofon
Boel har utdannelsen sin fra Alanus Hochschule der Künste og Utrechts Concervatorium. Hun har jobbet i Vadsø Kulturskole siden våren 1991 og har i denne perioden undervist på ungdoms- mellomtrinnet i musikk, ledet Alle Tiders Band, dirigert Vadsø Mannssangforening, OmSåKor og Vadsø Ungdomskorps og undervist på fløyte og saxofon. Boel er instruktør for ”Sanggruppa” et tilbud for voksne med spesielle behov.
 
  

Anna Rostrup:
Klarinett
Anna er fra Sandnes i Rogaland, men har bodd i Finnmark siden 1990. Hun er heltidsansatt som klarinettist i Scene Finnmark som viderformidler en del av hennes stilling til kulturskolen. Noe av hennes utøvende virksomhet foregår i Russland i samspill med russiske musikere.
 
Liss Inger Vassdahl:
Visuelle kunstfag
Liss Inger Vassdahl, vernepleier og kunstpedagog, med videreutdanning som kunstterapaut og med fartstid innenfor markedsføring og design, i psykriatrien, i NAV, i Fylkeskommunen, har siden 1998 jobbet i kulturskolen i Vadsø. Her jobbes det med teknikk innenfor tegning og maling, med kunsthistorie og kreativ skaping med ulike materialer. Opptatt av lokal kunst og kultur, jobber Liss Inger og elevene blant annet med å fremme lokale kunstuttrykk og kulturarv.

Anna Volkova Engelsen:
Piano
Som en av lærerne ved skole nr. 17, en av våre vennskapsskoler i Murmansk, kom Anna til Vadsø i 1996 og trivdes så godt at hun ble værende! Anna har sin utdannelse fra Arkhangelsk, med piano, vokal, trekkspill og direksjon i kretsen, og videreutdannet seg som lærer i russisk språk og litteratur, historie og samfunnskunnskap ved Murmansk Statlige Lærerhøgskole. I tillegg til å undervise i piano hos oss, er Anna morsmåls- og russisklærer i grunnskolen i Vadsø.

Anja Hætta Bergkvam:
Messingsinstrumenter, korpsdirigent
Anja Hætta Bergkvam dirigerer Vadsø Ungdomskorps og Vestre Jakobselv skolekorps, i tillegg til å ha messingelever i kulturskolen. Hun kommer fra Alta og har musikklærerutdannelse fra Tromsø og Stavanger med videreutdanning i blant annet trombone og direksjon.
Anja kom til kulturskolen i Vadsø høsten 2013 etter å ha arbeidet i Stavanger kulturskole de siste 22 årene.

Nils Ove Kvåle: 
Kordirigent Vadsø Mannsangforening, OmSåKor og New Generation
 
 
Arnfinn Vangsvik
Instrutør for Alle Tiders Band
  
 
Sist endret av Arne Lindbach, 08-04-2016
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik