Frivilligsentralen i Vadsø

Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. Frivilligsentralens mål er å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og organisasjoner i kommunen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet.
Daglig leder:  Tone Hansen Jakola
frivillighetssentral@vadso.kommune.no
Tlf: 78 95 63 30 (tlf. tid 10.00 - 14.00)

VADSØ FRIVILLIGSENTRAL  ble etablert i 1996, og du finner den i Tollbugata 9-11 (Vadsø Torg).
Sentralen vår er en av 360 statsstøttede sentraler i Norge. Vadsø kommune står som eier
av sentralen.
I Finnmark har vi 9 sentraler.
Oppgavene er bl.a. : plenklipp, hagearbeid, snømåking, handlehjelp, fredagstreff for hjemme-
boende eldre, småbarnskafè, hjelp og råd   ved utfylling av skjemaer etc., bistå ved arrangement
(for eksempel Den internasjonale eldredag), språkpraksis for innvandrere.
Vi samarbeider med lag og foreninger om kulturformidling og kafèdrift, servicetilbud som salg av batteri til høreapparat.
Visjon:
VADSØ FRIVILLIGSENTRAL ønsker å bidra til et varmere samfunn, og slik at alle kommunenes innbyggere føler seg inkludert. Den skal oppleves som en utstrakt hånd og være et supplement
 til offentlige tjenester.
 
Frivilligsentralene er spredt over hele landet og jobber for å styrke og fremme frivillig arbeid.
Sentralen skal også være en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet.
 
” Gleden av å bruke deg sjøl
er den betalingen du får”
Har du en time til overs?
 


Sist endret av Arne Lindbach, 13-10-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik