Dagsentertilbud  i Vadsø
 
 

Dagsentertilbud i Vadsø

Målsettingen med dagsentertilbudet er at bruker skal kunne bo lengst mulig i eget hjem. Tilbudet skal bidra til å vedlikeholde funksjoner ved tilrettelagt aktivitet individuelt og i gruppe, gi sosialt samvær, gi et variert kosthold og være et avlastningstilbud for pårørende. Målet for dagsenterets brukere skal være opplevelse av mestring og økt livskvalitet gjennom meningsfulle aktiviteter.
Dagsenteret er foreløpig en ikke-lovpålagt tjeneste, men er et tilbud Vadsø kommune gir.  Tjenesten gis som et aktivitetstilbud til hjemmeboende personer med en demensdiagnose og andre hjemmeboende eldre som ikke kan nyttiggjøre seg andre aktivitetstilbud og tjenester.
Dagsenteret er åpent fem dager i uken, mandag til fredag fra kl. 09.00 til kl. 15.00.
Dagsenteret er lokalisert i første etasje på Vadsø helsesenter hvor vi er tre dager i uken, to av dagene er vi på Solvarden gård i Vestre Jakobselv.
 
Egenbetalingen er 65 kr per dag.
Vi tilbyr transport til og fra dagtilbudet.
I fellesferie og høytid er tilbudet stengt.
 
Søknadsskjema finner du her:
Du kan også få skjemaet tilsendt ved å kontakte sekretær Ingjerd Smelror på tlf. 78 94 25 80.

Ansvarlig for daglig drift er:
Ergoterapeut Kristina Wiik
Kristina.wiik@vadso.kommune.no
Tlf: 78942593
 

Sist endret av Arne Lindbach, 09-09-2013
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik