Tjenester for flyktninger

Vadsø kommune bosetter et stort antall flyktninger som har fått opphold i Norge. Bosatte flyktninger har rett til å benytte de samme kommunale tjenester som øvrige innbyggere i kommunen. Noen tilbud er spesielt rettet mot flyktninger.
Les mer
Flyktningtjenesten
Rådhusgt.4 - 3. etg.
tlf. 78 94 26 00
fax 78 94 26 19

Vår oppgave er å bosette flyktninger og hjelpe dem med å etablere en selvstendig tilværelse, samt å skape gode bo- og omsorgsløsninger for enslige mindreårige asylsøkere.

Vi samarbeider gjerne med alle og kan gi rådgivning til alle som er i kontakt med de flyktninger kommunen bosetter. Omtrent halvparten av de flyktninger som
fins i Vadsø er bosatt i kommunen, og omtrent halvparten er asylsøkere fra Oscarsgate mottak, som er en privat bedrift.
 
Konsulenter
Konsulentenes oppgave er de formelle forholdene, samarbeid, rådgivning, behandling og en del praktisk oppfølging. Vi har ulik fagbakgrunn.
 
Miljøarbeidere
Miljøarbeiderne er ansatt i Sosialt forebyggende team som yter praktisk hjelp og tilrettelegging i forbindelse med bosetting, følger opp de enslige, mindreårige flyktningene og samarbeider med arbeidsplasser og skoler. Det er alltid minst en på jobb, ikke bare på dagtid, men også ettermiddag og kveld alle ukens dager
 
Introduksjonsordningen.
Introduksjonsordningen skal bidra til en lettere og raskere integrering av nyankomne flyktninger til det norske samfunnet. Alle kommuner som bosetter flyktninger har plikt til å tilby introduksjonsprogrammet. Deltakelse i kommunale introduksjonsprogram er obligatorisk for flyktningene.
 
De kommunale introduksjonsprogrammene tar sikte på å gi grunnleggende ferdigheter i norsk samt innsikt i norsk samfunnsliv. Det er også viktig å forberede deltakerene på et aktivt arbeidsliv eller motivere til utdanning. Personer som deltar i programmet har krav på en introduksjonsstønad. Det er lagt opp til et nært samarbeid mellom kommune og NAV i arbeidet med programmet.
 
 
Aktuelle linker
 
 
 
 
 
 

Vadsø kommune vant Bosettingsprisen 2008

Vadsø kommune ble kåret til årets beste bosettingskommune under Flyktningkonferansen i Bergen, 10.juni. Hele 12 kommuner var nominert til Bosettingsprisen 2008.
Les mer
 
 
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik