Målt eller stipulert forbruk?

Hvorvidt det lønner seg å gå over til målt forbruk avhenger av husstandens forbruk i forhold til eiendommens bruksareal.
Jo større eiendommens bebyggelse er i forhold til antall medlemmer av husstanden, jo mer relevant kan det være å gå over til målt forbruk.
 
Den nye gebyrordningen vil uansett medføre at de med små hus vil betale mindre avgifter. Det samme vil gjelde for de som bruker lite vann. Store hus og høyt vannforbruk vil bety økte avgifter.
 
Vurdering av lønnsomhet
Følgende bør vurderes i forhold til lønnsomhet før overgang til betaling etter målt forbruk:
  • Gjennomsnittlig vannforbruk til en person ligger mellom 150-200 liter i døgnet eller ca 60 m3 i året, i hht tall fra Norsk vannverksregister og SSB.
  • Installasjon bekostes av deg og må utføres av godkjent foretak
  • Vi har ansvar for vedlikehold av vannmåleren
  • Abonnent som har installert vannmåler, kan ikke kreve abonnementet endret til betaling etter stipulert forbruk
  • En viktig forutsetning er at sanitærinstallasjonene er i god stand.
    Kraner som drypper og toalettcisterner som renner, kan raskt koste mer enn gevinsten ved å betale etter målt forbruk
  • Dersom privatstikkledning for vann ikke er lagt frostsikkert, kan forbruket bli betydelig dersom man benytter seg av forsttapping i kuldeperioder, d.v.s. at man lar vannet renne kontinuerlig for å hindre frossen vannledning
  • Forbruk fra utekran, f.eks. til hagevanning
Generelt ved ønske om overgang til målt forbruk
Kommunen bekoster selve vannmåleren, som er kommunens eiendom. Kommunen bestemmer type, plassering og størrelse på vannmåleren. Vannmåler kan hentes på vår kontoradresse i Johan Grønvighsgate 12.

Installasjon av vannmåler må bekostes av abonnenten og skal utføres av et godkjent rørleggerforetak. Vannmåleren skal monteres ved hovedinntaket og før første rørforgrening. Dersom det er usikkerhet knyttet til plasseringen, må det tas kontakt med oss før montering.

Når vannmåleren er installert, tas det kontakt med oss for plombering av måleren. Årsgebyr etter målt forbruk, gjelder fra plomberingsdatoen.
 
Kontaktinformasjon for utlevering av vannmåler:
Oppsynsmann Tor Arne Næss, Tlf 78 94 24 67/ mobil 911 59 614
 
 
Aktuelle lenker
 

Sist endret av Janne Dolonen Harila , 03-09-2014
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik