Kunngjøring: Nytt boligfelt- Fossen øst- Tomtetildelinger

Det nye boligfeltet i Fossen øst vil bli ferdigstilt i løpet av august 2017 og byggeklare boligtomter vil bli tildelt etter fastsatte retningslinjer vedtatt av kommunestyret.
Les mer
 
 
 
 
Digital kartløsning for Vadsø kommune

Digital kartløsning for Vadsø kommune

Vadsø kommune kan nå tilby brukere en egen portal med digitale kart over Vadsø kommune.
Les mer
 
 
 

Kommunale boligtomter

Vadsø kommune har for tiden ledige boligtomter i følgende områder: - Fossen boligfelt - Fjellheim -Ytrebyen (Melkevarden) - Fossen Øst
Les mer
 
 
 
 

Oppmåling

Oppmålingstjenesten omfatter deling av eiendommer, kartforretninger, grensepåvisninger, justering av grenser mm.
Les mer
 
 
 
 

Eiendomsopplysninger (matrikkelen)

Vadsø kommune tok i bruk matrikkelen i mai 2008 som det offisielle registeret for eiendom, bygning og adresse. Matrikkelen erstatter det tidligere GAB-registeret.
Les mer
 
 
 
 

Innløsing av festetomter

Vadsø formannskap har vedtatt at boligtomter kan innløses/ kjøpes når det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for boligen på tomta.
Les mer
 
 
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik