Vadsøbarnehagene
 

Felles profil for Vadsøbarnehagene og de fire fokusområdene
Her finner du profildokumentet

Søk på barnehageplass i Vadsø kommune
Søknadskjema barnehageplass
Vedtekter for barnehagene i Vadsø kommune

Informasjon til nye foreldre

Den første tiden i barnehagen
 
Vadsø Familiesenter
Vadsø Familiesenteret er et lavterskeltilbud, og tilbyr kommunale hjelpetjenester bl.a. i form av samtaler, rådgivning og ulike typer støtte for barn, unge og familier. Senteret består av pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnevern, logoped, spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn, psykolog og koordinerende enhet. Familiesenteret skal bidra til at kommunen koordinerer tjenester og gir brukere med behov for sammensatte tjenester en enklere saksbehandling.
Les mer om Vadsø familiesenter
 

Skolerute og barnehagerute for 2017/2018

Her finner du skole- og barnehagerute for 2017/2018.
03.04.2017   Les mer

Makspris i barnehager og nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling

Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehagep...
30.04.2015   Les mer

Helse, miljø og sikkerhet for barn i Vadsø kommunale barnehager.

Dette er en håndbok som skal ivareta barnas sikkerhet, trivsel og helse mens de er i barnehagen. Hå...
27.02.2013   Les mer

Retningslinjer for samarbeidsutvalg - grunnskolene og barnehagene i Vadsø kommune

Her finner du retningslinjene for samarbeidsutvalg i grunnskolene og barnehagene, vedtatt av Hovedut...
27.09.2013   Les mer
Rutinebeskrivelse for trafikksikkerhet i Vadsø kommunale barnehager

Rutinebeskrivelse for trafikksikkerhet i Vadsø kommunale barnehager

Trafikkopplæring bør gå inn som en selvfølgelig del av det pedagogiske opplegget i barnehagen. Dette...
08.10.2009   Les mer
Rutinebeskrivelse for smittevern

Rutinebeskrivelse for smittevern

Barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Det er spesielt de nye barna ...
25.06.2010   Les mer
Fra eldst til yngst

Fra eldst til yngst

Denne planen for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole, bygger på kunnskapsdepartementet...
04.09.2012   Les mer
Introduksjonsprogram for minoritetsspråklige barn

Introduksjonsprogram for minoritetsspråklige barn

Vadsø kommune har lang tradisjon i å ta imot flyktninger og asylsøkere. De siste årene har ca. 40 mi...
08.06.2010   Les mer

Andre aktuelle saker

 
Skolerute og barnehagerute for 2017/2018
Skolerute og barnehagerute for 2017/201803.04.2017
Makspris i barnehager og nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling
Makspris i barnehager og nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling30.04.2015
Retningslinjer for samarbeidsutvalg - grunnskolene og barnehagene i Vadsø kommune
Retningslinjer for samarbeidsutvalg - grunnskolene og barnehagene i Vadsø kommune27.09.2013
Helse, miljø og sikkerhet for barn i Vadsø kommunale barnehager.
Helse, miljø og sikkerhet for barn i Vadsø kommunale barnehager.27.02.2013
Fra eldst til yngst
Fra eldst til yngst04.09.2012
Rutinebeskrivelse for smittevern
Rutinebeskrivelse for smittevern25.06.2010
Emne: Barnehage
Introduksjonsprogram for minoritetsspråklige barn
Introduksjonsprogram for minoritetsspråklige barn08.06.2010
Rutinebeskrivelse for trafikksikkerhet i Vadsø kommunale barnehager
Rutinebeskrivelse for trafikksikkerhet i Vadsø kommunale barnehager08.10.2009
Emne: BarnehageTrafikk og samferdsel
 
Flere nyheter finnes i arkivet...
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik