Styrer og komiteer i Vadsø kommune

Administrasjonsutvalget / Likestillingsutvalget [mer...]  
Kommunestyret [mer...]
Dispensasjonsutvalget [mer...]
Eldrerådet [mer...]
Forliksrådet [mer...]
Formannskapet [mer...]
Havnestyre [mer...]
Heimevernsnemnd [mer...]
Hovedutvalg for plan, miljø og kommunaltekniske saker [mer...]
Klagenemnd [mer...]
Klagenemnd for eiendomsskatt [mer...]
Kontrollutvalg [mer...]
Kontrollutvalg etter alkoholloven [mer...]
Kontrollutvalgan IS [mer...]
Landbruksnemnd [mer...]
Militær skjønnsnemnd - Alminnelig skjønnsnemnd [mer...]
Militær skjønnsnemnd - Skjønnsnemnd for fartøyer [mer...]
Plankomite for skoleutbygging i Vadsø [mer...]
Representant dyrevernemnda [mer...] 
Representant Frigga Konows fond [mer...]
Representant Frivillighetssentralen [mer...]
Representant Interkommunalt Arkiv i Finnmark IKS [mer...]
Representant kommunenes sentralforbund [mer...]
Representant Menighetsrådet [mer...]
Representanter Norasenteret IKS Krise- og incestsenteret i Øst-Finnmark [mer...] 
Representant oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere [mer...]
Representant samarbeidsutvalg barnehager [mer...]
Representant samarbeidsutvalg skoler [mer...]
Representanter Varanger ASVO IKS [mer...]
Representanter styret for Varangerhalvøya nasjonalpark [mer...]
Representantskapet - Finnmark revisjonsdistrikt [Mer...]
Råd for funksjonshemmede [mer...]  
Samevalgstyret [mer...]
Stemmestyret [mer...]
Styret for serviceanlegg for fiskere i Vadsø A/L [Mer...]  
Styret i Vadsø kommunale eiendomsselskap [mer...]
Styret Vadsø vann og avløp [mer...]
Styremedlem Vadsø utleieboliger [mer...] 
Ungdomstinget i Vadsø  [mer...]
Utviklingsråd [mer...]
Valgnemnda [mer...]
Valgstyret [mer...]
Varanger museum IKS - Medlemmer og varamedlemmer til representantskapet og styret [mer...]
Vilt og Innlandsfiskenemnda [mer...]
Øst-Finnmark regionråd [mer...]
 

Sist endret av Simon Pedersen, 30-08-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik