Lønnspolitisk plan 2017-2019

Vadsø kommunes lønnspolitikk er utarbeidet i samråd med arbeidstakerorganisasjonene. Politikkområdene har vært diskutert i Administrasjonsutvalget, og i enkeltmøter med fagforeningenes representanter før strategidokumentet ble ferdigstilt. Arbeidet med planen hatt utgangspunkt i arbeidstakerorganisasjonenes innspill, og utarbeidet av personalavdelingen. Planen har vært til høring hos HTV.
Lønnspolitikken er fundert på lønnspolitikken i KS slik den er nedfelt i Hovedtariffavtalen (HTA) og i de særavtaler som er inngått mellom partene. I tillegg er det inngått lokale særavtaler i Vadsø kommune. Se vedlegg med oversikt over lokale særavtaler i Vadsø kommune.
 
Det er naturlig å se lønnspolitikken i sammenheng med Vadsø kommunes overordnede arbeidsgiverstrategi, personalpolitikk, kompetanseplan med tilhørende handlingsplan og rekrutteringsplan.

Sist endret av Arne Lindbach, 06-01-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik