Kommunal planstrategi 2016-2019

I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 10-1 skal alle kommuner utarbeide og vedta en kommunal planstrategi senest 1 år etter at det nye kommunestyret er konstituert. For Vadsø kommune innebærer dette at Kommunal planstrategi for Vadsø 2016-2019 må være vedtatt av kommunestyret senest 15.10 2016.
I arbeidet frem mot- og i kommunal planstrategi er både interne- og eksterne utfordringer og utviklingstrekk som kan få betydning for kommunens strategiske valg vurderes. Dette omhandler alt fra langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, tjenesteproduksjon, befolkning, næringsstrukturer, kommunalt planbehov med mer.
 
Kommunal planstrategi ble vedtatt av Vadsø kommunestyre i møte 09.06.2016
 

Sist endret av Arne Lindbach, 20-09-2016
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik