Kommuneplan for Vadsø kommune

Samlet kommuneplan for Vadsø 2012-2024 finner du her.
Plandokumenter:
 

1.                                 Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2024, datert 21.05 2012

2.                                 Kommuneplanens arealdel, planbeskrivelse, datert 21.05 2012

3.                                 Kommuneplanens arealdel, plankart, datert 21.05 2012

4.                                 Kommuneplanens arealdel, planbestemmelser, datert 21.05 2012

5.                                 Innkomne innsigelser og merknader, datert 21.05 2012
                    (Del 1) (Del 2)

6.                                 Fossen øst arealdisponering, datert 21.10 2011

7.                                 Fossen øst arealdisponering, plankart, 21.10 2011

8.                                 Plannotat februar 2012

9.                                 Møtereferat arealplan 081211

 


Sist endret av Arne Lindbach, 24-05-2012
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik