Kommunal plan for anlegg og friluftsliv

Etter regelverket er kommunene forpliktet til å lage en tematisk ”Kommunal plan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv”. En slik politisk vedtatt plan er en forutsetning for tildeling av spillemidler.
Foruten å sikre områder for friluftsliv og idrettsaktiviteter skal planen trekke opp målsetninger for slik tilrettelegging i et langsiktig perspektiv, samt inneholde et prioritert handlingsprogram for de neste fire år. 
 

Planen er vedtatt av kommunestyret i møte 17. desember 2015.


Sist endret av Arne Lindbach, 04-01-2016
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik