Ordfører i Vadsø kommune

Ordføreren er Vadsøs fremste folkevalgte representant og kommunens ansikt utad. Han ivaretar alle større representasjonsoppgaver for kommunen. En sentral oppgave for ordføreren er å arbeide for utvikling av kommunen, herunder bidra til næringsutvikling..
Ordføreren skal påse at Kommunelovens § 4 om kommunal informasjon og offentlighetens regler følges opp.
Dette for å sikre publikums rett til informasjon og innsyn i den kommunale forvaltning.
Ordføreren sørger for innkalling til møter i kommunestyret og formannskapet.
Ordføreren leder møtene i disse organene.
 
Ordføreren er kommunens rettslige representant (jmf. kommuneloven § 9).
Ordføreren har møte- og talerett i alle politiske utvalg, men har bare stemme- og forslagsrett hvis han er valgt medlem.
Ordføreren er tillitsmann for alle medlemmer i politiske organer, og bistår disse med veiledning og informasjon.
Ordføreren er bindeleddet mellom administrativt nivå (rådmannen) og politisk nivå i kommunen.
 
Kontaktinformasjon:
Ordfører 
Hans-Jacob Bønå (Høyre)
E-post: ordforer@vadso.kommune.no
tlf. 78 94 23 00
 

Sist endret av Arne Lindbach, 20-10-2015
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik