Psykiatri og fengsel

Vårt samfunn er stadig i endring og vi opplever at også lokalmiljøene preges av dette. Psykiatri og rus er blitt et omdiskutert tema og er noe som preger oss mer og mer. I en samhandling mellom Sosial- og helsedirektoratet, regionalt helseforetak og kommunene, ble det i 2005 tatt initiativ til et prosjekt som blant annet tok sikte på å kartlegge situasjonen innen psykiatribehov blant innsatte i fengsler ved Kriminalomsorgen region nord.
Dette prosjektet innbefatter 6 fengsler. Koordinator for prosjektet er enhetsleder for helsevirksomheten i Vadsø kommune. Referansepersoner ved alle fengslene er i flere samlinger gitt anledning til å komme med utspill til aktivitet i denne sammenheng.

På grunn av ulike årsaker har prosjektet ligget noe nede, men man har fått overført prosjektmidlene. Vi vil fremover forsøke å gjennomføre samlinger med fokus på kartlegging av behovene ved fengslene, kartlegge kompetanse hos helsepersonellet som er involvert samt gi forslag til type kompetanseheving innen 1. Linjes behandling. Hensikten vil være å forsøke å styrke samhandlingen mellom fengslene og mellom fengsel og kommune.

Ansvarlig for prosjektet:
Marit Nordstrand/ Stig Tore Rennemo
e-post: marit.nordstrand@vadso.kommune stig.tore.rennemo@vadso.kommune.no


Sist endret av Arne Lindbach, 16-09-2009
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik