Fengselshelsetjeneste

Vadsø kommune har i henhold til kommunehelsetjenesteloven og i en overenskomst med Kriminalomsorgen, Vadsø fengsel, et ansvar for å yte 1. Linjes helsetjenester for de innsatte. For å møte disse behovene har kommunen gjennom tilskudd fra Sosial- og helsedirektoratet ansatt en sykepleier i full stilling.
Denne har i samarbeid med legeseksjonen ved Vadsø helsesenter, arbeidsoppgaver knyttet til medisinbehandling, samtaler med den enkelte og samarbeidsoppgaver i forhold til andre helsetjenester.

I tillegg til fengselssykepleieren har legeseksjonen satt av to halve dager for konsultasjoner, fysioterapi en dag i uken og et tilbud med bruk av psykolog fra Helse Finnmark.

Det totale tjenestetilbudet som ytes Vadsø fengsel, koordineres av leder for helseenheten. Vi tar mål av oss å kunne evaluere tilbudet kontinuerlig i forhold til både behov og kvalitet.

Ansvarlig for prosjektet:
Marit Nordstrand
e-post: marit.nordstrand@vadso.kommune.no 

Sist endret av Arne Lindbach, 16-09-2009
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik