Telefonliste

Under finner du en samlet oversikt over de mest sentrale telefonnummerene i kommunen.
Telefonliste
TIMEBESTILLING HELSE
78 94 25 22
SENTRALBORD 
78 94 23 00
Bystyresalen
78 94 23 06       
Hans-Jacob Bønå - ordfører
78 94 23 01   Mobil: 909 23 434
Otto Strand - varaordfører       
78 94 23 01   Mobil: 416 59 506
RÅDMANNENS KONTOR  
 
Jens Betsi - rådmann
78 94 23 02   Mobil: 934 30 100
Marita J. Skansen - ass.rådmann/ kontorsjef 
78 94 23 11   Mobil: 414 78 100
Telefaks rådhuset
78 94 24 99
POLITISK SEKRETARIAT  
 
Gøril Samuelsen - konsulent
78 94 23 31
Eva Antonsen - sekretær
78 94 23 13
RÅDMANNENS STAB
 
Arne Lindbach - informasjonsrådgiver
78 94 23 55 Mobil: 454 04 177
Fiona Sahl - kommunalsjef HRO
78 94 23 52  Mobil: 915 50 902
Grethe Pleym - kommunalsjef KVI
78 94 23 57  Mobil: 924 90 740
Kurt Schjølberg - kommunalsjef KUO
78 94 23 51  Mobil: 454 04 980
Sølvi Gansmo - rådgiver KUO       
78 94 23 56  Mobil: 416 29 338
Marit K. Ekkernes - utvikl.veileder
78 94 23 54  Mobil: 907 24 150
PERSONALAVDELING  
 
Bente Kjæreng-Amundsen - fagleder
78 94 23 16
Tord Tveit - konsulent
78 94 23 32
Eli Baso - konsulent
78 94 23 17
ØKONOMI OG FINANS  
 
Jon Ragnar Morso - økonomisjef
78 94 23 41  Mobil: 926 82 227
Arnfinn Pleym - fagleder regnskap
78 94 23 42
Hege Johansen- konsulent budsjett
78 94 23 46
Jørn H. Hansen Schanche - konsulent
78 94 23 48
Lise Knudsen Hanssen - konsulent   
78 94 23 45
Nikolai Sundkvist - konsulent 
78 94 23 44
Monica Hjort - fagleder lønn
78 94 23 37
Ludmilla Hansen - konsulent lønn
78 94 23 49
Annbjørg Ballo - fagleder skatt 
78 94 23 40
Britt Anne Iversen - konsulent skatt   
78 94 23 47
INFO- OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI  (IKT)
 
Eirik Andreassen - enhetsleder
78 94 23 21  mobil    992 42 321
Tor Randa - konsulent
78 94 23 23  mobil    926 30 850
Erik Bergheim - konsulent 
78 94 23 24  mobil    996 06 200 
Owe Vestersjø - konsulent  
78 94 23 25  mobil    407 66 965
Paul Johnsen - konsulent
78 94 23 27  mobil    986 99 927
SERVICEKONTORET
 
Sentralbord
78 94 23 00
Kay Pedersen
78 94 23 88
Skranken
78 94 23 80
Beathe Olsen - arkivleder
78 94 23 83
Svetlana Safin - sekretær
78 94 23 84
Inger Nilssen - konsulent 
78 94 23 89 
Inger Henriksen - konsulent
78 94 23 86
Hill Carstens - fagleder
78 94 23 81 mobil 995 92 998
Elisabeth Schanche
78 94 23 87
KINO        
Randi Morso - kinosjef
78 94 23 82  mobil 995 15 895
BASSENG - MILJØBYGGET                                    78 94 24 68                                                         
Geir Vorren - fagleder
922 45 762
Basseng Vestre Jakobselv
78 94 28 85
UNGDOMMENS HUS                                              78 95 38 12                                                        
Øystein Strand - daglig leder
78 95 38 12 Mobil 913 07 849
Frithjof Nikodemussen
91 15 96 33
PLAN, MILJØ OG KOMMUNALTEKNISKE SAKER (PMK)
 
Yngvar Mækelæ - enhetsleder
40 63 45 85
Magne Lindi - rådgiver
78 94 24 56  Mobil 917 41 913
Sverre Jakobsen - byggesaksbehandl.
78 94 24 50  Mobil 915 13 504
Steinar Ittelin - opppmålingsingeniør
78 94 24 52  Mobil 992 69 962
Driftsenheten
Bjørn Åge (Lebo) Halto - fung. leder
913 81 927
Stein Ove Bakkemo
979 66 389
Verksted
78 94 24 57
Brannstasjon                                           78 94 23 00
Steffen Holsbø - brannsjef
78 94 24 21 Mobil 406 00 176
Eirik Olsen - varabrannsjef
78 94 24 20 Mobil 908 65 280
Stig-Morten Jensen-underbr.m/feier
78 94 24 23 Mobil 913 85 649
(ubesatt) - underbrannm./feier
78 94 24 22
KVALIFISERING, VELFERD OG INDKLUDERING (KVI)
 
KVI Stab
Grethe Pleym - kommunalsjef KVI
78 94 23 57  Mobil: 924 90 740
 
 
Kvalifiseringsenheten
Tone Persen - enhetsleder KE
78 94 26 23  Mobil: 952 13 040
 
 
Miljøtjenesten (Bergstien)
Anita Wahl Nilsen - leder   
78 94 24 90  Mobil: 924 03 051
Oddbjørg Simonsen Dahl - miljøterapeut
78 94 24 94
Vakttelefon miljøarabeidere
930 70 051
Telefax   
78 94 24 98
 
 
Boligformidling/møbellager
Boligformidling/møbellager
922 09 281
 
 
BARN OG UNGEENHETEN                                       78 94 24 00 
Telefontid kl 10 - 13
Sølvi Arvola - enhetsleder
78 94 24 11  Mobil: 455 19 879
Nina Wassvik - sekretær
78 94 24 00
 
 
Interkommunalt barnevernsamarbeid
Ann Kristin Basma
78 94 24 00
 
 
Enslige mindreårige
Wenche Hirsti - barnevernspedagog
78 94 24 04
Jan Håkon Antonsen - barnevernsped
78 94 24 18 Mobil: 932 15 669
Barnevernet
Aud Marit Evjen - barnevernkons.
78 94 24 00
Carina Larsson - barnevernkons.
78 94 24 00
Inger Lise Jakobsen - bv.konsulent
78 94 24 00
Invild Tapio - barnevernkonsulent
78 94 24 00
Linda Nilsen - barnevernkons.
78 94 24 00
Merethe Karikoski - barnevernkons.
78 94 24 00
 
 
 
 
BIBLIOTEK                                       78 95 19 00
 
Vadsø bibliotek
78 95 19 00
Elina Paaso-Leppäjärvi - enhetsleder
40 49 62 92
Hilde M. Lorentzen - fagleder
93 21 18 01
Marina Davydova - fagleder
93 20 96 25
Jørn-Are Johansen - sekretær
93 41 64 99
Marion Dahl Olaussen - sekretær
93 21 34 31
Vivi Jacobsen - kontormedarbeider
46 44 70 39
Utlånstjenesten
93 21 34 57
Pedagogisk-psykologiske tjenester (PPT)                                                                           
Margunn Blix - fagleder
78 94 24 16  Mobil: 920 97 943 
Marianne Børsvik - logoped   
78 94 24 09  Mobil: 928 61 487
Rita Bakke - spesialpedagog
78 94 24 30
Charlotte Hemmingsen - rådgiver
78 94 24 08
Mette Skansen Kjæreng - rådgiver
78 94 24 14  Mobil  906 00 735
Åse Margrethe Jankila - støtteped.
78 94 24 03
KULTUR, UTDANNING OG OPPVEKST
 
 
 
VADSØ BARNESKOLE                                                     78 94 28 00
 
Beate Aronsen -  rektor
78 94 28 02
Tine Roska - sekretær
78 94 28 00
Lone Hansen - sekretær
78 94 28 01
Espen Robertsen - fagleder
78 94 28 03
Arne Leikvoll - leder SFO
78 94 28 04
Helsesøster
78 94 28 05
Britt-Hege Karlsen - fagleder   
78 94 28 06
SFO
78 94 28 10/mob 406 04 810/90507739
VADSØ KULTURSKOLE                                               78 94 29 20   
Sissel Myhre - fagleder
78 94 29 20  Mobil 412 77 590
Anja Hætta Bergkvam - messing
78 94 29 22
Anna Volkova Engelsen - piano
78 94 29 21
Jan Hofseth - slagverk
78 94 29 22
Boel Katrine Jacobsen - treblås
78 94 29 23
Liss Inger Vassdal - visuelle kunstfag
78 94 29 24
Anna Rostrup - klarinett
78 94 29 25
VADSØ UNGDOMSSKOLE                                            78 94 26 50
 
Signe M. Lyche - rektor
78 94 26 51
Bodil Rushfeldt - sekretær
78 94 26 50
Sølvi Rushfeldt - fagleder
78 94 26 52
Marion Midthaug - fagleder
78 94 26 56
Tommy Andersen - IKT-ansvarlig 
78 94 26 53
Trygg Arne Karlsen - rådgiver 
78 94 26 54
Personalrom
78 94 26 57
VESTRE JAKOBSELV SKOLE                                        78 94 28 70
 
Tord Skardal - rektor
78 94 28 71
Irene Kjeilen Thuv - fagleder
78 94 28 72
Eirin Pleym - sekretær
78 94 28 70
SFO
78 94 28 80
VADSØ KULTURSKOLE                                               78 94 29 20 
 
Sissel Myhre - fagleder
78 94 29 20  Mobil 412 77 590
Anja Hætta Bergkvam - messing
78 94 29 22
Anna Volkova Engelsen - piano 
78 94 29 21
Jan Hofseth - slagverk   
78 94 29 22
Boel Katrine Jacobsen - treblås
78 94 29 23
Liss Inger Vassdal - visuelle kunstfag
78 94 29 24
Anna Rostrup - klarinett
78 94 29 25
STUDIESENTERET                                                       78 95 65 52
 
Anne Sofie Nielsen - leder
78 95 65 52 Mobil: 926 54 001 
PEDAGOGISK SENTER                                                78 94 27 50
 
Carina B. Abrahamsen -  rektor
78 94 27 51  Mobil 413 34 382
Hilde Wrengsted - sekretær   
78 94 27 50
Personalrom     - Arb.rom 1 
                       - Arb.rom 2
78 94 27 54
78 94 27 55
Helsesøster/rådgiver
78 94 27 53
Skolerigg 1
78 94 27 56
HOVEDTILLITSVALGTE  
Fagforbundet Torill Stock - kontorsted: Rådhusgt. 5, 2. etasje
78 94 29 18  Mobil 995 95 014
HTV Grunnskole
902 61 951
HOVEDVERNEOMBUD - Kontortid torsdag kl 08-1530
 
Unn Hansen, Rådhusgt. 5, 2.etg   
78 94 23 50
BARNEHAGER
Glimmerstua barnehage 
Bente Jakola - enhetsleder
78 94 27 65 
78 94 27 65    Mobil 948 93 978
Lomakka barnehage 
Nan Helen Mikalsen - enh.leder
Avd. Rype og Myrsnipe
Avd. Hare og Røyskatt
78 94 26 90
78 94 26 90    Mobil 938 64 978
78 94 26 91
78 94 26 93
Maurtua barnehage  
Marianne Knutsen- enh.leder
78 95 23 61
Ruija barnehage 
Thor-Emil Aronsen - enhetsleder
Nordbygget
78 94 24 80 
78 94 24 80 
78 94 24 83 
Stubben barnehage 
Silje Wallenius- enhetsleder
78 95 32 01
78 95 61 56
Vestre Jakobselv barnehage
Lill-Borgny Ananiassen - enhetsleder
78 95 61 56
NAV SOSIAL                                                              55 55 33 33
           
Beathe Harila -  enhetsleder
55 55 33 33
Jørn Ottar Olsen - nestleder mottak
55 55 33 33
Camilla Betten - nestleder flyktn.pro
55 55 33 33/78 94 26 11
Elin Busk - økonomisk rådgiver
55 55 33 33
Bente Skjold - merkantil
55 55 33 33
Karina Määttä Sundkvist - merkantil
55 55 33 33
Rachel Erikstad - prosjektleder   
55 55 33 33
Mottaksteam 
 
Charlotte Leikvoll Larsen - veileder
55 55 33 33
Marianne P. Jenssen - veileder 
55 55 33 33
Maria Losoa Pettersen - veileder 
55 55 33 33
Aslak Salkjelsvik - veileder
55 55 33 33
Thor Erik Koppen - veileder
55 55 33 33
Flyktningteam
 
Trine Johansen - veileder
55 55 33 33
Tone M. Henninen - veileder
55 55 33 33
Elena Ranheim - veileder
55 55 33 33
Richard Nsamba - veileder
55 55 33 33
Raymond Pettersen - veileder
55 55 33 33
André Kofoed - veileder
55 55 33 33
Miljøtjenesten - Bergstien                                                                 
Anita Wahl Nilsen - leder
78 94 24 90  Mobil: 924 03 051
Oddbjørg Simonsen - miljøterapeut 
78 94 24 94  Mobil: 406 23 393
Vakttelefon miljøarbeidere
930 70 051
 
 
Boligformidling/tjeneste
 
Ørligur Jessen
78 94 24 91 Mobil: 993 50 858
HELSESENHETEN 
Timebestilling
78 94 25 22
Vivian Wara - enhetsleder
78 94 25 78   Mobil: 990 42 238
Inger Andreassen - nestleder
78 94 25 12
Outi Gunnari - jordmor
78 94 25 38
Legekontoret - fax   
 
78 94 25 09
ØYEBLIKKELIG HJELP
78 95 19 99 
Laboratoriet
Carl Einar Ærø/Karin Dahl Barlien
78 94 25 40
Skiftestua
Bjørg I. Pedersen/Kari P. Harila/Solveig Onseng
78 94 25 28
Sekretær Berit Soldat   
Sekretær Linn Hege Hansen
78 94 25 23
78 94 25 21
Dialysetjenesten
Monica Eliassen - sykepleier
Sabine Hoffmann - sykepleier
 
78 94 25 24
78 94 25 24
Helsetjenester
Monica Eliassen - diabetessykepl.
Sissel Andreassen - kreftsykepleier

78 94 25 46
78 94 25 44  Mobil: 976 85 119
Helsestasjon  
 
78 94 25 50 
 
Anita Hermansen - flyktn.helsesøs.
Marit Noren - helsesøster
Rigmor G. Brevik - helses./fagled.
78 94 25 53
 
78 94 25 51
78 94 25 57
Line Bjørnstrøm - hlesesøster   
78 94 25 52
Ellen Brevig - flyktn.helsesøster
Vigdis Harila - helsesøster
Anita Å. Dørmænen - flyktn.sykepleier
Outi Gunnari - jordmor
78 95 22 51   Mobil 406 3 82 67
78 94 25 56  
78 95 10 69   Mobil 926 61 413
78 94 25 38
Fengselshelsetjenesten
Gerti Westerblom - sykepleier   
78 94 11 07
Sykestue, korttids- og lindrende enhet
Sykestua
78 94 25 70
Sykehjemmet 
78 94 25 79
Bærbar pasienttelefon
78 94 25 74
Inger Anna Langvatn - enhetsleder
78 94 25 71  Mobil 971 97 220 
Camilla P. Stokvold - nestleder
78 94 25 47  Mobil 922 13 877
Sissel Andreassen - kreftsykepleier
78 94 25 44  Mobil 976 85 119
 
AMBULERENDE OMSORG                                             78 94 25 80
   
Siv Henriksen - enhetsleder
78 94 25 15  Mobil 934 66 277
Simone Gærne - nestleder/demens koordinator
78 94 25 85  Mobil 915 67 717
Grupperom 1
78 94 25 88 
RUS- OG PSYKIATRISK ENHET                                    78 94 29 00
 
Marie Varsi Pedersen - enh.leder
78 94 29 07  Mobil 900 39 031
Siv Eines
78 94 29 09  Mobil 924 82 060
Mekling (ekstern tjeneste)
May Berg - familiemekler
48 13 19 52
 
BO OG OMSORGSSENTERET 
Grete F. Dahl - enhetsleder
78 94 25 82   Mobil 975 05 0 23
Anniken Pleym Karlsen - nestleder
78 94 25 45   Mobil 920 99 272
Bo- og omsorgssenteret - øst
Bo- og omsorgssenteret - vest
78 94 25 75
78 94 25 76
HRO - STAB                                                                                  
Fiona Sahl - kommunalsjef 
78 94 23 52   Mobil 915 50 902
Gøril Rushfeldt Hanssen
78 94 25 86   Mobil 930 71 444
Ingjerd Smelror - 1. sekretær
78 94 25 80
Nelia Skjåvik - 1. sekretær
78 94 25 87   Mobil 464 45 552
Svein Klogh - bud/sjåfør
97 79 08 48
Telefaks
78 94 25 89
BOFELLESSKAP                                                         78 94 26 40
Anja B. Terentieff - enhetsleder
78 94 26 44  Mobil 950 60 450
Jeanette Aronsen - nestleder - omsorg psykisk utviklings-hemmede
78 94 26 43  Mobil 902 39 287
Bo og miljø, base i Myrkroken 34
Stubben 4   
78 95 20 35
78 95 40 99
Bekkefaret - kontor/administrasjon
78 94 26 41
Base 1 - Bekkefaret:
78 94 26 41   Mobil 926 85 011 
Base 2 - Bekkefaret:
78 94 26 45  - 78 94 26 46
FYSIOTERAPITJENESTE -                                       Mobil 455 02 522 
Monica Wickstrøm - fagleder
78 94 25 99
Tuija Hakkarainen - fysioterapeut
78 94 25 96
Linda Halvorsen - fysioterap.
78 94 25 90
Eksterne:
FysioNord           
78 95 48 58
Nyborgveien Fysioterapi
78 95 20 56
ERGOTERAPITJENESTEN                                         78 94 25 92
Renate Pleym - fagleder
78 94 25 92 Mobil: 917 42 036
Kristina Wiik - ergoterapeut
78 94 25 93
Bodil Monsen - ergoterapeut
78 94 25 95
Felles mobil
91 74 20 36
Tommy Halstensen - amb. vaktmester
45 40 33 46
HELSESENTERETS KJØKKEN
 
Mally Hågensen - fagleder
78 94 26 31
Kjøkkenet
78 94 26 30
VADSØ KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF            
                                                                                          
  
Rune Aslaksen - daglig leder
78 94 24 53 Mobil 466 28 910
Pål Johnsen - driftsleder
78 94 24 62 Mobil 905 42 878
Kari Tennefoss - controller
78 94 24 59 Mobil 482 22 902
Vaktmestertjenesten:
 
Bo Gøran Nilsson
Mobil: 924 99 167
Jarle Olaussen
Mobil: 913 27 094
Kjetil Larsen
Mobil: 976 89 488
Christian Losoa Olsen
Mobil: 958 44 987
Oddbjørn Jakola
Mobil: 406 21 262
Rune Ingilæ-Nilsen   
Mobil: 915 92 626
Vakttelefon - lokaler (kveld)
Mobil: 934 63 322
Renhold:
 
Herdis Bjørkås - renholdsleder
78 94 24 65 Mobil 476 45 163
Heidi Kalliainen - ass. renholdsleder
78 94 24 66 Mobil 932 69 770
VADSØ VANN OG AVLØP KF                                          
                                                                                          
Svein Tore Dørmænen -
Fungerende daglig leder
78 94 24 55 Mobil: 920 35 900
Tor Arne Næss - oppsynsmann
78 94 24 67 Mobil: 911 59 614
Janne Dolonen Harila - avd. ingeniør
78 94 24 51 Mobil: 905 57 545
Vakttelefon
976 64 195
ØST-FINNMARK LABORATORIETJENESTER
 
Tor Antonsen - leder
Besøksadr.: Havneterminalen
Postadr: Postboks 290, 9811 Vadsø
78 94 00 00
78 95 14 00 (Faks)   
HAVNEVESENET                                              926 95 888
                                                                                        
Eirik Johan Karlsen - havnesjef
930 99 046
Steinar Jomisko-havneinspektør
930 98 767
Yngve Eliassen - havneinspektør
930 98 572
Per Davidsen - trafikkinspektør
930 97 863
Erna Roska - konsulent
930 99 749
Telefax
78 95 43 10
VADSØ MUSEUM - RUIJA KVENMUSEUM                    78 94 28 90 
Frans-Arne Stylegar - direktør
464 15 950
Kaisa Maliniemi - avd.leder
452 14 744
Runhild Sjølie Sveen - kontorleder
454 87 246
Tove Kristiansen - konservator
404 70 912
Monica M. Gebhardt - saml.rådg.
971 53 929
Renate Martinussen - formidler
454 87 256
Johnny Sommer - vaktmester
977 76 578
FRIVILLIG SENTRALEN                                                78 95 63 30   
Tone Hansen Jakola - leder
78 95 63 30
TURISTINFORMASJON
Turistinformasjon/Frivillig sentral
78 95 63 30
MENIGHETSKONTORET - DEN NORSKE KIRKE            78 94 29 80  
Sekretær
78 94 29 80
Prost
78 94 29 81  Mobil 415 73 658
Sokneprest
78 94 29 82  Mobil 950 86 967
Michael M. Davidsen - kirkeverge
78 94 29 88  Mobil 469 58 384
Kjersti Kvammen
 
NORSK GJENVINNING                                                                      
Hans H. Kristiansen - daglig leder 
92 26 69 97
Uno Mikkelsen       
950 24 393
Sist endret av Arne Lindbach, 26-06-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik