Skolefritidsordningen (SFO)

Tjenestebeskrivelse for skolefritidsordningen (SFO) i Vadsø kommune.
Informasjon:
SFO i Vadsø drives av Vadsø kommune. Det er SFO på følgende skoler: Vadsø barneskole og Vestre Jakobselv skole.
 
Beskrivelse:
Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid for barn fra 1. til 4.trinn, samt barn med særskilte behov fra 1. til 7.trinn.
 
Målgruppe:
Elever i grunnskolen
 
Kriterier/Vilkår:
Eleven må være bosatt i kommunen
 
Lover og retningslinjer:
Kommunen plikter å sørge for en skolefritidstjeneste.
Opplæringslova § 13-7 (lenke)
Forskrift til Opplæringslova
Vedtekter for SFO Vadsø kommune
 
 
Søknadsprosess:
Søknadsskjema lastes ned her (lenke)
Det søkes om plass på den aktuelle skole. Søknadsskjema sendes skolen. Hjelp til søknad får på den enkelte skole.
Søknadsfrist er 1. mai
Tildelt plass på SFO beholdes til den sies opp.

Behandlingstid:
Skolen søker å behandle søknaden før skoleårets slutt.
 
Klageadgang:
Ved avslag på søknad, sendes klage til den aktuelle skole, innen tre uker etter mottatt svar. Skolen gjør en vurdering av klagen. Klagen må inneholde begrunne og eventuelle nye opplysninger. Endelig klageinstans i kommunen er rådmannen.

Kontaktinformasjon:
Vadsø barnskole
Vestre Jakobselv skole, tlf. 78942870
Rådmannsfunksjonen: tlf 78942300

E- post:mailto:postmottak@vadso.kommune.no
Postadresse (for alle virksomheter) postboks 614, 9811 VadsøSist endret av Arne Lindbach, 04-08-2015
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik