Retningslinjer for tildeling av hybel ved Nord-Norsk Student og Elevhjem

Vadsø kommune disponerer 1 hybel ved Nord-Norsk Student- og Elevhjem i Oslo. Hybelen leies ut for ett år av gangen til elever fra Vadsø kommune som tar videreutdanning i Oslo. Søknadsfrist 25. mai. I tillegg deler Vadsø kommune 1 hybel med Alta kommune, som Vadsø kommune disponerer annet hvert år
RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HYBEL VED NORD-NORSK STUDENT OG ELEVHJEM I OSLO
(Vedtatt av Vadsø formannskap i møte 09.03.1989, sak 38/89)
 
1. Søkeren må ha bostedsadresse VADSØ
 
2. Søkeren må ta del i en utdanning som ikke finnes i VADSØ
 
3. Når det gjelder prioriteringen av søkere som oppfyller vilkårene i punkt 1 og 2, skjer dette på følgende måte:
    a. Søkere som er nyetablert i Oslo
    b. Søkere som er etablert i Oslo, men ikke har alternativt bosted.
 
Dersom det fortsatt er tilgjengelige hybler ved Hjemmet, kan disse tildeles uavhengig av de overnevnte kriterier.
 
Mer informasjon: www.nordnorsken.no 
Anker studentboliger 
Vadsø kommune har 1 leierett i Anker Studentboliger i Oslo. Søkeretten gjelder for heltidsstudenter og lærlinger. 
Søknadsskjema fås ved henvendelse til:
-  Anker Studentboliger - telefon 22 99 73 00
 
Søknad om bolig sendes
Anker Studentboliger,
Postboks 4674 Sofienberg,
0506 OSLO
innen 1. august i tildelingsåret

Sist endret av Arne Lindbach, 31-10-2014
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik