Kommunale retningslinjer for gjennomføring av nasjonale prøver i Vadsø

Retningslinjene er forankret i Forskrift til Opplæringslovern §2-4 og retningslinjer gitt av Utdanningsdirektoratet.
Formålet med nasjonale prøver er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk.
 
Nasjonale prøver er en del av underveisvurderingen og gjennomføres om høsten på 5., 8. og 9. trinn.

Sist endret av Arne Lindbach, 18-02-2013
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik