Økonomiske ytelser etter lov om sosial tjenester

Har du eller din familie økonomiske problemer?
 
 
Sosialtjenesten
Rådhusgt. 4 - 2. etg.
tlf. 21 05 15 00
fax 78 94 26 19
e-post sosial.barnevern.flyktning@vadso.kommune.no
Åpningstider:alle hverdager: kl. 10.00-15.00. Telefontid mandag-fredag: kl.08.00-15.30.
Virksomhetsleder:
Helge Roald
 

Mål
Vår målsetting er å fremme økonomisk og sosial trygghet og bedre levevilkårene for vanskeligstilte. Bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. Bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre.
Virksomhet
Ved henvendelse til oss vil du bli tatt i mot av en mottakskonsulent som vil veilede deg og event. hjelpe deg med å søke om økonomisk hjelp eller å finne andre løsninger på ditt problem, f.eks. finne ut av dine rettigheter i forhold til andre tjenester, f.eks. trygderettigheter, bostøtte osv. Dersom du har internett kan du skaffe deg mye informasjon om dine rettigheter.
 
Dersom du av ulike grunner har behov for langvarig og omfattende hjelp vil du får tildelt en oppfølger (sosialkonsulent) som vil samarbeide med deg for at du skal finne løsninger du kan leve med. Din oppfølger vil også kunne delta i ansvarsgrupper med andre hjelpere.
 
Øknomisk rådgiver
Kommunens forpliktelse til å gi økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning ivaretas ved at økonomisk rådgiver er ansatt i sosialtjenesten.
Henvendelsertil denne kan skje pr. brev, telefon eller personlig oppmøte som ovenfor.
 
Sosialtjenesten skal i likhet med landets øvrige sosialtjenester bli en del av NAV og for Vadsøs vedkommende skal det skje i andre kvartal 2009.
Les mer om økonomisk sosialhjelp og økonomisk råd og veiledning her:

Sist endret av Øystein W W Knudsen, 25-06-2009
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik