Transporttjeneste for funksjonshemmede

TT-ordningen har til hensikt å gjøre funksjonshemmede i bedre stand til å delta i samfunnslivet på linje med de øvrige innbyggere.
Ordningen er for de funksjonshemmede som ikke - eller som ikke uten meget betydelige vanskeligheter - kan benytte det kollektive trafikktilbudet. Ordningen skal kompensere for merutgifter funksjonshemmede har pga at de ikke kan benytte det kollektive trafikktilbudet.
At det ikke finnes et kollektivt trafikktilbud er ikke tilstrekkelig grunn for å søke.
 
Søknadsfrister:
To søknadsfrister pr år: 1. november for 1. halvår og 01. mai for 2. halvår.
Søknadskjema og helseerklæringsskjema fås på Service- og informasjon.
 
Gebyr:
Tjenesten er ikke gebyrbelagt
 
Aktuelle lenker: 
 
Kontaktinformasjon:
Service- og informasjon
Rådhusgata 5
Telefon 78 94 23 00.

Sist endret av Arne Lindbach, 20-05-2008
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik