Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark
 
 

Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

For all motorisert ferdsel utenfor godkjente løyper kreves det særskilt tillatelse. For brukere som har et særlig transportbehov kan det innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel.
Les mer
 
 
 
Kartlegging og verdsetting av friluftsområder Vadsø kommune

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder Vadsø kommune

Vadsø kommune har i 2017 gjennomført en helhetlig kartlegging og verdsetting av kommunens friluftsområder. Arbeidet er gjort på oppfordring fra Miljødirektoratet, og det endelige resultatet ble lagt frem for kommunestyret 1. mars.
Les mer
 
 
 

Stenging av barmarksløyper i Vadsø kommune

Med hjemmel i § 9 første ledd i nasjonal forskrift til motorferdselloven stenger Fylkesmannen følgende barmarksløyper for motorferdsel i perioden fra og med tirsdag 4. juli 2017 og inntil videre:
Les mer
 
 
 
 
Energi- og klimaplan for Vadsø kommune

Energi- og klimaplan for Vadsø kommune

Dette er Vadsø kommunes Energi- og klimaplan. Dette arbeidet er en handlingsplan for hvordan Vadsø kommune og dens innbyggere skal bidra i århundrets største utfordring, nemlig å snu utviklingen av utslipp som gir global oppvarming.
Les mer
 
 
 
Sjelden gjest i Varangerfjorden

Sjelden gjest i Varangerfjorden

En 10 meter lang spermhval rak på land mellom Vadsø og Kiby i løpet av gårsdagen.
Les mer
 
 
 

Snøskuterløyper i Vadsø kommune

Vadsø kommune har et omfattende løypenett for ferdsel med snøskutere. Løypene holdes åpne fra slutten av desember og frem 5. mai. Det tas værforbehold . Motorisert ferdsel med snøskutere i løypenettet er åpent for alle. For ferdsel utenfor løypenettet kreves det særskilt dispensasjon.
Les mer
 
 
 
 

Barmarksløyper i Vadsø kommune

Vadsø er vel en av de få kommunene det er mulig å kjøre helt fram til flotte multemyrer eller til gode fiskevann. Innenfor kommunegrensene er det flere barmarksløyper, hvor du kan ferdes med bil eller andre motoriserte transportmidler. Vi gjør oppmerksom på at løypene ikke har veistandard og ikke blir vedlikeholdt. Flere av løypene krever at du har en bil med firehjulsdrift og høy bakkeklaring.
Les mer
 
 
 
 
Tildelning av laksefiskeplasser på kommunal eiendom

Tildelning av laksefiskeplasser på kommunal eiendom

Vadsø kommune tildeler laksefiskeplasser på kommunale eiendom etter søknad.
Les mer
 
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Aktuelle lenker
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik