Barmarksløyper i Vadsø kommune

Vadsø er vel en av de få kommunene det er mulig å kjøre helt fram til flotte multemyrer eller til gode fiskevann. Innenfor kommunegrensene er det flere barmarksløyper, hvor du kan ferdes med bil eller andre motoriserte transportmidler. Vi gjør oppmerksom på at løypene ikke har veistandard og ikke blir vedlikeholdt. Flere av løypene krever at du har en bil med firehjulsdrift og høy bakkeklaring.
I tillegg til barmarksløypene er det mange kommunale veier som gir mulighet til å kjøre ut i naturen. På disse veiene kan man kjøre så lenge det ikke er snø. Det er ingen tidsbegrensinger. Barmarksløypene starter der den kommunale veien slutter. Det er markert med skilt hvor løypene starter.
 
Barmarkssesongen gjelder fra 1. juli til årsskiftet (til løypene ikke lengre er kjørbar på grunn av snø). Dersom det er behov for kjøring før 1. juli må det søkes Vadsø kommune om dispensasjon, som igjen sender søknaden til Fylkesmannen i Finnmark. Men man skal være klar over at fylkesmannen er svært restriktivt til å gi dispensasjon før 1. juli.
 
Vadsø kommune kan fra 1. juli gi dispensasjon til å kjøre utenom barmarksløypene. Hyttebygging er et eksempel på hva det kan gis dispensasjon for. Vadsø kommune er svært restriktiv til å gi disp utenom løypene på sommeren.
 
Aktuelle lover og forskrifter
Lov om motorisert ferdsel i utmark 
Forskrift om barmarksløyper, Vadsø kommune, Finnmark.
 
Aktuelle lenker
 
 
Kontaktinformasjon
Service- og informasjon
E-post: postmottak@vadso.kommune.no
Telefon: 78 94 23 00
 
Besøksadresse
Rådhusgata 5
9800 Vadsø 


Sist endret av Arne Lindbach, 09-06-2008
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Aktuelle lenker
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik