Snøskuterløyper i Vadsø kommune

Vadsø kommune har et omfattende løypenett for ferdsel med snøskutere. Løypene holdes åpne fra slutten av desember og frem 5. mai. Det tas værforbehold . Motorisert ferdsel med snøskutere i løypenettet er åpent for alle. For ferdsel utenfor løypenettet kreves det særskilt dispensasjon.
Løypenettet stikkes av frivillige lag og foreninger i Vadsø etter avtale med kommunen. 
 
Løypene kan stenges på kort varsel av fylkesmannen på våren. Dette er ofte relatert til flytting av rein eller tidlig nedsmeltning.
 
Løypenettet stenges senest 5. mai. I enkelte år kan fylkesmannen, etter søknad fra kommunen, innvilge forlenget åpning av enkeltløyper. Kommunen forutsetter at brukere av løyper innrapporterer et slikt behov i god tid før stegningen. 
 
Aktuelle lover og forskrifter
Lov om motorisert ferdsel i utmark 
Forskrift om snøskuterløyper, Vadsø kommune, Finnmark.
 
 
Aktuelle lenker
 
Kontaktinformasjon
Service- og informasjon
E-post: postmottak@vadso.kommune.no
Telefon: 78 94 23 00
 
Besøksadresse
Rådhusgata 5
9800 Vadsø
 

Sist endret av Arne Lindbach, 09-06-2008
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Aktuelle lenker
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik