Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark
 
 

Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

For all motorisert ferdsel utenfor godkjente løyper kreves det særskilt tillatelse. For brukere som har et særlig transportbehov kan det innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel.
Les mer
 
 
 

Snøskuterløype 5 og 5a er åpnet

Snøskuterløype 5 fra Betongstasjonen til Langsmedvannet og 5a langs Langsmedvannet er nå merket og åpnet for ferdsel.
Les mer
 
 
 
 

Snøskuterløype 11 og 11 A åpnet for ferdsel

Snøskuterløype 11 og 11 A i Skallelv er nå merket og åpnet for ferdsel.
Les mer
 
 
 
 

Snøskuterløype 1 åpnet

Snøskuterløype 1 i Vestre Jakobselv er nå merket og åpnet for ferdsel.
Les mer
 
 
 
 

Snøskuterløype 8 åpnet

Snøskuterløype 8 er nå merket og åpnet for ferdsel.
Les mer
 
 
 
 
Slik sparer du penger på avfallet.

Slik sparer du penger på avfallet.

For de aller fleste avfallstyper du skal levere til gjenvinning vil du i dag ikke betale noe ved levering. Dette er for eksempel papp og papir, glass- og metallemballasje, plastemballasje og brukbare rene klær. Egne beholdere og returpunkt er også satt opp en rekke steder i kommunen.
Les mer
 
 
 
Energi- og klimaplan for Vadsø kommune

Energi- og klimaplan for Vadsø kommune

Dette er Vadsø kommunes Energi- og klimaplan. Dette arbeidet er en handlingsplan for hvordan Vadsø kommune og dens innbyggere skal bidra i århundrets største utfordring, nemlig å snu utviklingen av utslipp som gir global oppvarming.
Les mer
 
 
 

HAGEAVFALL – KOMPOSTERING OG DEPONERING

Hageavfall er en ressurs som ved riktig behandling kan brukes om igjen som jordforbedrings-middel. Vadsø kommune vil derfor oppfordre alle hageeiere om å kompostere hageavfallet i stedet for å frakte det til et deponi. Løsningen er å kompostere all den biologiske massen du får i hagen.
Les mer
 
 
 
 
Sjelden gjest i Varangerfjorden

Sjelden gjest i Varangerfjorden

En 10 meter lang spermhval rak på land mellom Vadsø og Kiby i løpet av gårsdagen.
Les mer
 
 
 

Snøskuterløyper i Vadsø kommune

Vadsø kommune har et omfattende løypenett for ferdsel med snøskutere. Løypene holdes åpne fra slutten av desember og frem 5. mai. Det tas værforbehold . Motorisert ferdsel med snøskutere i løypenettet er åpent for alle. For ferdsel utenfor løypenettet kreves det særskilt dispensasjon.
Les mer
 
 
 
 

Barmarksløyper i Vadsø kommune

Vadsø er vel en av de få kommunene det er mulig å kjøre helt fram til flotte multemyrer eller til gode fiskevann. Innenfor kommunegrensene er det flere barmarksløyper, hvor du kan ferdes med bil eller andre motoriserte transportmidler. Vi gjør oppmerksom på at løypene ikke har veistandard og ikke blir vedlikeholdt. Flere av løypene krever at du har en bil med firehjulsdrift og høy bakkeklaring.
Les mer
 
 
 
 
Tildelning av laksefiskeplasser på kommunal eiendom

Tildelning av laksefiskeplasser på kommunal eiendom

Vadsø kommune tildeler laksefiskeplasser på kommunale eiendom etter søknad.
Les mer
 
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
Politiske møter
 
Aktuelle lenker
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik