Innsyn i dokumenter og saker

Du kan be om innsyn i dokumenter og få kopi av dokumentene, enten på e-post eller ordinær post. Dette gjøres ved å henvende deg til service- og informasjonsavdelingen. Det er viktig at du henviser til saks- og løpenummer (som du finner i postjournalen).
Les mer
 
 
 

Vil dere gifte dere borgerlig i Vadsø kommune?

Ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler ble overført til kommunene fra 1. januar 2018. I Vadsø kommune er det primært ordfører eller varaordfører som foretar vielsene. Vielsen vil foregå i bystyresalen på rådhuset, så fremt ikke annet er avtalt.
Les mer
 
 
 
 

Kriseteam

Vadsø kommunes psykososiale kriseteam inngår som en del av kommunens helseberedskap. Formålet er å sikre og organisere psykososial hjelp ved kriser, ulykker og katastrofer. Kriseteamet skal fungere i den akutte fasen og være videreformidler til det øvrige hjelpeapparatet for nødvendig oppfølging.
Les mer
 
 
 
 

Rapport fra Granskingsutvalget for barnehjemmene i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark og Finnmark fylkeskommune oppnevnte den 4. oktober 2007 i felleskap et granskingsutvalg som fikk i oppdrag å granske mulig omsorgssvikt og overgrep overfor personer plassert på barnehjem i Finnmark fylke i perioden 1. juli 1954 til 31. desember 1992.
Les mer
 
 
 
 
Avlevering av eldre arkiv

Avlevering av eldre arkiv

Vadsø kommune har nå avlevert en betydelig arkivmengde til Interkommunalt arkiv Finnmark (Ikaf). Arkivene er både fra Nord Varanger og Vadsø kommune og er fra perioden 1860 – 1960.
Les mer
 
 
 

Personvernombudet i Vadsø kommune

Datatilsynet godkjente opprettelsen av Personvernombud for Vadsø kommune i april 2006. Personvernombud for Vadsø kommune er Arne Lindbach.
Les mer
 
 
 
 

Beredskap og krisehåndtering

Vadsø kommune har en egen beredskapsplan som rulleres jevnlig. En del av kommunens kriseplan er aktiv bruk av kommunikasjon på internett.
Les mer
 
 
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik