Personvernombudet i Vadsø kommune

Datatilsynet godkjente opprettelsen av Personvernombud for Vadsø kommune i april 2006. Personvernombud for Vadsø kommune er Arne Lindbach.
Kontakt:
Arne Lindbach
Telefon: 78 94 23 55 - 78 94 23 00
E-post: arne.lindbach@vadso.kommune.no
 
Kontorsted:
Rådhuset
 
Med hjemmel i personopplysningsforskriften § 7 - 12 samtykker Datatilsynet til at det gjøres unntak fra meldeplikten som følger av personopplysningslovens § 31. Datatilsynet gjør oppmerksom på at konsesjonsplikten likevel gjelder.
Selv om Personvernombudet er ansatt i Vadsø kommune, har personvernet en uavhengig stilling i sitt arbeid som ombud. Personvernet er ikke underlagt Rådmannens instruksjonsmyndighet når den utfører sin rolle som Personvernombud.
 
Oppgavene til Personvernombudet er spesifisert i vedtaket fra Datatilsynet og kan sammenfattes til følgende hovedpunkter:
  • Bistå Vadsø kommune med råd og veiledning i deres behandling av personopplysninger, og påpeke evt. brudd på regelverket dersom dette oppdages.
  • Bistå Datatilsynet i deres kontakt med Vadsø kommune
  • Bistå enkeltpersoner som er registrert med personopplysninger hos Vadsø kommune med å ivareta deres rettigheter
Personvernombudet har ikke ansvaret for at Vadsø kommune følger reglene på dette området, det er det Rådmannen som har. Har du spørsmål eller f.eks. ønsker innsyn i hva som er registrert om deg selv, skal du henvende deg direkte til kommunen.
Personvernombudet skal imidlertid yte bistand og svare på evt. spørsmål i forbindelse med en slik henvendelse, dersom dette er ønskelig.

Hvilke rettigheter har de som er registrert? (link til Datatilsynets temasider)

De mest sentrale lovbestemmelsene om personvern finner du her:
Lov om personopplysninger
Forskrift om personopplysninger
Helseregisterloven

Datatilsynets hjemmesider inneholder utfyllende informasjon om temaet personvern, for de som skulle være interessert. Deres temasider tar bl.a. for seg de mest vanlige problemstillinger og spørsmål på dette området.


Sist endret av Arne Lindbach, 23-06-2010
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik