Innsyn i dokumenter og saker

Du kan be om innsyn i dokumenter og få kopi av dokumentene, enten på e-post eller ordinær post. Dette gjøres ved å henvende deg til service- og informasjonsavdelingen. Det er viktig at du henviser til saks- og løpenummer (som du finner i postjournalen).
Innsyn i hele saker
Du har også rett til å be om innsyn i samtlige dokumenter i en sak, men da må du ta kontakt med service- og informasjonsavdelingen som vil hjelpe deg med hvordan du skal gå frem videre. Vær oppmerksom på at en sak kan innholde mange dokumenter. Service- og informasjonsavdelingen kan også utføre søk i saker og enkeltdokumenter for deg.

Unntatt offentlighet
Enkelte dokumenter vil være unntatt offentlighet. Det kan eksempelvis dreie seg om interne dokumenter eller dokumenter som  inneholder opplysninger som er undergitt lovbestemt taushetsplikt. Dokumenter som er unntatt offentlighet vises i postjournalen med markeringen Gradering:u.off.

Dersom du ønsker å få innsyn i et dokument som er unntatt offentlighet, skriver du en søknad og sender den til service- og informasjonsavdelingen. Søknaden vil bli individuelt behandlet. Det må påregnes en viss behandlingstid på slike henvendelser.

Blir begjæringen om innsyn avslått kan vedtaket påklages til fylkesmannen via kommunen.
 
Kontaktinformasjon:
Service og informasjonsavdelingen
Postboks 614
9811 Vadsø
 
Telefon: 78 94 23 00
 
Aktuelle lenker:
Sist endret av Arne Lindbach, 10-02-2009
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik