Ressursteamet i Vadsø

Ressursteamet er en tverrfaglig gruppe som skal bistå i arbeid med saker der en har mistanke om, eller er i ferd med å avdekke seksuelle overgrep mot barn og unge, samt vold i nære relasjoner (barn/unge/voksne og eldre).
Teamet kan gi råd og veiledning i forhold til problemstillinger som utøvende tjenester står overfor i sitt arbeid med konkrete saker.
 
Teamet gir også råd og veiledning i saker der barn forgriper seg seksuelt mot andre barn.  

Teamet har også som mål og drive forebyggende virksomhet i kommunen spesielt rettet mot barn og unge.
 
Etter forslag utarbeidet av en gruppe i Ressursteamet, har Vadsø kommune vedtatt
 
HVEM KAN HENVENDE SEG?
 
Alle som i sin yrkesutøvelse kommer i kontakt med personer som utsettes for vold eller seksuelle overgrep.   Privatpersoner som har mistanke om at barn eller unge blir utsatt for vold eller seksuelle overgrep kan drøfte saken med teamet, evt. uten å bruke navn.  
 
Har du sikker kunnskap om vold eller overgrep skal du ta kontakt med politi eller barnevern.
 
    *   RESSURSTEAMET I VADSØ:
         Kontakt Ann-Kristin Basma
         Vadsø Familiesenter
         tlf 78 94 24 02
         ann.kristin.basma@vadso.kommune.no
 
RESSURSTEAMET BESTÅR AV :
 
Koordinator Ann-Kristin Basma
 
Carina Larsson - systemkoordinator familiesenteret
Astrid Stormoe - helsestasjonen
Beate Aronsen - grunnskolen
Sissel Richardsen - barneverntjenesten
Tone Persen - barnehagene
Taina Zahl - politiet
Charlotte Larsen - NAV
Jorg Hoffmann - tannhelsetjenesten
Liv Karin Holsbø -  tannhelsetjenesten
Britt Larsen Mehmi- legetjenesten
Ellen Cathrine Steen - legetjenesten
Ellen Brevig - helsesøster/asylmottaket
Marie Varsi Pedersen - psykiatritjenesten
Jens Tennebø Jensenius - psykolog/familiesenteret
Bjørg Irene Østrem - Norasenteret IKS, senter mot vold og seksuelle overgrep 

Nyttige telefoner:
Dersom du har vært utsatt for overgrep og trenger noen å snakke med:  
 
Norasenteret IKS, senter mot  mot vold og seksuelle overgrep -  Kirkenes tlf. 78 99 60 60.
Familierådgivningskontoret i Kirkenes tlf. 78 99 57 70.          
Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (Tromsø)     tlf 77 65 20 44.  
Samisk krise- og incestsenter tlf 78 46 70 88  
DIXI – ressurssenter for voldtekt utsatte
tlf. 22 44 40 50/ 960 58 070.
Barnehuset i Tromsø, et tverrfaglig kompetansehus, Tlf. 77 75 99 50.   
 
I akutte saker kontakt Politiet tlf 02800       
 
 


Sist endret av Øystein W W Knudsen, 04-10-2012
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik