Gravemeldinger

Ved gravearbeid på kommunale, fylkeskommunale og private eiendommer skal det sendes gravemelding til kommmunen. Kommunen vil innhente nødvendige opplysninger fra aktuelle parter og sikre at gravearbeidet kan gjennomføres uten skade på eksisterende kabler o.l.
Gravemeldingen skal inneholde opplysninger om arbeidets omfang, kartvedlegg, navn på ansvarlig utførende og eiendomsopplysninger. 
 
Etter at kommunen har fått tilbakemelding fra involverte parter kan gravemelding ustedes. Normalt kan svar påventes i løpet av et par arbeidsdager. Ved graving i Fylkeskommunal vei må det påregnes noe lengre saksbehandlingstid.
 
Tjenesten er gebyrpålagt og koster pr. dato kr. 735,- 
 
Søknadsskjema, kartvedlegg og veiledning i utfylling får du på Service- og informasjon.
 
Kontaktinformasjon:
Service og informasjon
Rådhusgaten 5
9811 Vadsø
 
Telefon 78 94 23 00
Telefaks 78 94 23 09 
E-post: postmottak@vadso.kommune.no

Postadresse:
Vadsø kommune
Service- og informasjon
Postboks 614
9811 Vadsø 
 

Sist endret av Arne Lindbach, 05-09-2016
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Tjenester
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik