Borttauing av uregistrerte kjøretøyer og påhengsvogner parkert i strid med vegtrafikkloven og/eller forurensningsloven

Vadsø kommune vil igangsette tiltak for borttauing av uregistrerte kjøretøyer og påhengsvogner, som står parkert på kommunal grunn langs vei eller på annen kommunal grunn.
Borttauingen vil skje med hjemmel i:
 
Vegtrafikkloven § 37 hvor det står at:
 
«Politiet kan kreve fjernet, eller om nødvendig fjerne eller ta i forvaring kjøretøy
a) som er plassert i strid med bestemmelse i eller i medhold av denne lov, eller
b) som er plassert slik at det ellers er til hinder for trafikken eller for snøbrøyting eller annet arbeid på veg, eller
c) som er plassert på privat eller offentlig eiendom til skade eller ulempe for eier eller bruker eller mot dennes forbud».
 
eller Forurensningslovens § 28 hvor det står at:
Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet».
 
Vadsø kommune har en oppfatning om at avskiltede biler påhengsvogner og lignende kan fremstå som forsøpling av områdene og at dette kan være i strid med Forurensningsloven § 28.
 
Borttauingen vil bli iverksatt fra mandag 31. juli 2017.

Sist endret av Arne Lindbach, 26-07-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik