Åpning av barmarksløype 3 Kariel og løype 1 Vasselva - Øvre Flintelv f.o.m. 10. juli 2017

Med hjemmel i § 9 første ledd i nasjonal forskrift til motorferdselloven åpner Fylkesmannen f.o.m 10. juli 2017 barmarksløype 1 Vasselva – Øvre Flintelv og barmarksløype 3 Kariel for motorisert ferdsel.
Barmarksløypene er nærmere angitt i forskrift på www.lovdata.no og kan sees på www.nordatlas.no under nedtrekksmeny «løyper».

Sist endret av Arne Lindbach, 10-07-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik