Åpning av barmarksløype 4 fra Storelva til Vasavannet i Vadsø kommune f.o.m 7. juli 2017

Med hjemmel i § 9 første ledd i nasjonal forskrift til motorferdselloven åpner Fylkesmannen barmarksløype 4 i Vadsø kommune for motorisert ferdsel f.o.m. fredag 7. juli 2017.
Løypene 1 og 3 forblir stengt inntil videre.
 
Fylkesmannen kan etter søknad gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller.
Løypene er nærmere angitt i kommunens forskrift på www.lovdata.no og kan sees på www.nordatlas.no under nedtrekksmeny «Løyper» - «Barmarksløyper i Finnmark».

Sist endret av Arne Lindbach, 07-07-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik