Høring: Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Hovedformålet med en kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er å ha en politisk vedtatt plan for utvikling av anlegg og områder til bruk for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.
Planen skal sikre områder for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, og trekke opp målsetninger for slik tilrettelegging i kortsiktig og langsiktig perspektiv. Planen skal inneholde et prioritert handlingsprogram for de neste fire år. Basert på registrerte behov skal programmet legge føringer for investeringer i anlegg og områder for idrett og friluftsliv, samt tildeling av spillemidler.
 
For å være berettiget til å søke spillemidler må anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv være innarbeidet i en kommunal plan.
 
Under finner du utarbeidet plan for 2017/2018.
 
 
Innspill til høringsutkastet merkes "kommunal plan for idrett" og sendes:

Vadsø Kommune
Postboks 614
9800 Vadsø
 
 
Frist for innspill er 24. juli 2017.

Sist endret av Arne Lindbach, 06-07-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik