Åpning av barmarksløype 2 til Store Andersbyvann fra 5. juli

Med hjemmel i § 9 første ledd i nasjonal forskrift til motorferdselloven åpner Fylkesmannen barmarksløype 2 i Vadsø kommune for motorisert ferdsel f.o.m. onsdag 5. juli 2017.
Løypene 1, 3 og 4 forblir stengt inntil videre.
Fylkesmannen kan etter søknad gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller.

Sist endret av Arne Lindbach, 06-07-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik