Stenging av barmarksløyper i Vadsø kommune

Med hjemmel i § 9 første ledd i nasjonal forskrift til motorferdselloven stenger Fylkesmannen følgende barmarksløyper for motorferdsel i perioden fra og med tirsdag 4. juli 2017 og inntil videre:
Løype 1: Fra Gjeldhaugen til Øvre Flintelv
Løype 2: Andersby
Løype 3: Kariel
Løype 4: Fra Storelva til Vasavann – Frøkendalen
 
Fylkesmannen kan etter søknad gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller.
Løypene er nærmere angitt i kommunens forskrift på www.lovdata.no og kan sees på www.nordatlas.no under nedtrekksmeny «løyper».

Sist endret av Arne Lindbach, 01-07-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik