Tilskudd utbedring av utmarksveier/ barmarksløyper/ turstier/ nærmiljøtiltak

Kommunestyret har bevilget kr. 100.000,- til utbedring av utmarksveier og barmarkløyper i Vadsø kommune. Hytteforeninger og lag/ foreninger kan søke om tilskudd.
Søknaden skal  inneholde opplysninger om kostnader, finansieringsplan, kart som viser utbedringspunkt samt beskrivelse av tiltaket. Ved tildeling av tilskudd kan det bli stilt krav om søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven, avhengig av tiltakets omfang. Tilskudd tildeles ikke enkelt personer.
 
Det er videre avsatt kr. 50.000,- ( inntil kr. 5.000,- pr. søker) til nærmiljøtiltak innenfor eksisterende fri- og grøntområder i regulerte områder i kommunen. Søknaden skal inneholde opplysninger om kostnader, finansieringsplan, kart som tiltakets beliggenhet og beskrivelse av tiltaket. Tilskudd tildeles ikke enkelt personer. 
 
Søknad om tilskudd sendes Vadsø kommune, PMK, Postboks 614, 9811 Vadsø eller elektronisk til postmottsk@vadso.kommune.no innen 1. august 2017.

Sist endret av Arne Lindbach, 30-06-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik