Kunngjøring: Nytt boligfelt- Fossen øst- Tomtetildelinger

Det nye boligfeltet i Fossen øst vil bli ferdigstilt i løpet av august 2017 og byggeklare boligtomter vil bli tildelt etter fastsatte retningslinjer vedtatt av kommunestyret.
De som vil bygge bolig i det nye boligfeltet kan nå søke om tomt i gatene SKV 2 og SKV 3, jfr. reguleringsplanen. Disse tomtene er merket med tomtenummer i terrenget. Det kan også søkes om tomter i andre deler av feltet, men disse tomtene er ikke merket.
 
De som ønsker å befare området før søknad sendes inn, oppfordres til befaring på kveldstid da det vil være anleggstrafikk i området på dagtid.
 
Søknad sendes Vadsø kommune, PMK, Postboks 614, 9811 Vadsø eller elektronisk til postmottak@vadso.kommune.no innen 1. august 2017.
 
Tomtene vil bli tildelt i løpet av august 2017.

Sist endret av Arne Lindbach, 09-08-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik