Vil du være valgmedarbeider?

Vi jobber med å skaffe valgmedarbeidere til den praktiske gjennomføringen av Stortings- og sametingsvalget i Vadsø kommune. Valgdagene er søndag 10. og mandag 11. september 2017.
Følgende krav må være oppfylt for å være valgbar:
  • Ha stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget.
  • Stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen.
  • Ikke være listekandidat ved årets valg.
Det er ønskelig at de som melder seg også er villige til å delta i stemmestyret ved senere valg.
Stemmestyrets oppgave er å lede gjennomføringen av valget i valglokalet på valgdagene, herunder avkryssing/registrering i manntall og mottak av stemmesedler.
 
Godtgjøring betales for hver av dagene, og dokumentert tapt arbeidsfortjeneste vil bli refundert i hht. Kommunens reglement.

Dette gjelder også for deltakelse på opplæring i forbindelse med valget.
 
Har du lyst å delta i stemmestyret, send informasjon om navn, adresse, molbiltelefon, fødselsdato og e-postadresse til postmottak@vadso.kommune.no.
 
Stemmestyret velges av Valgstyret.

Sist endret av Arne Lindbach, 03-05-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik