Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Vadsø kommune

Vadsø kommune har begynt arbeidet med å kartlegge og verdsette friluftsområdene i kommunen. Arbeidet gjøres i regi av rådmannen, og har som formål å ivareta og videreutvikle kommunens områder for friluftsliv.
Prosjektet vil bli gjennomført i henhold til Miljødirektoratets retningslinjer for kartlegging og verdsetting av friluftsområder http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf.
 
For å oppnå en helhetlig kartlegging/verdsetting er vi helt avhengig av å utnytte kunnskapen som ligger hos lokalbefolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som har kunnskap og/eller interesse i saken om å komme med innspill om hvilke områder som er viktige for friluftslivet i kommunen.
 
Selve kartleggingsarbeidet vil bli gjennomført i samarbeid med lokale referansegrupper. Det vil opprettes fire referansegrupper fordelt på områdene Vestre Jakobselv, Vadsø, Ekkerøy/Golnes, og Skallelv. Hver gruppe vil bestå av 3-6 personer, og vil gjennomføre 1-2 møtekvelder der friluftsområdene i lokalområdet kartlegges/verdsettes. For å oppnå et best mulig resultat ønsker vi å rekruttere personer med mye kunnskap om lokale friluftsområder til referansegruppene. Kom gjerne med forslag til personer som kan inngå i en slik referansegruppe.
 
Lag, foreninger og organisasjoner som vurderes å ha særlig interesse i lokale friluftsområder, samt skoler og barnehager, vil bli kontaktet av kommunen og invitert til å medvirke i prosessen.
 
Frist for å komme med innspill er onsdag 12. April.
 
Innspill sendes på e-post til runar.unhjem@vadso.kommune.no.

Sist endret av Arne Lindbach, 14-03-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik