Offentlig gjennomsyn - Reguleringsplan for Ekkerøy

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges reguleringsplanen for Ekkerøy ut til offentlig gjennomsyn i perioden 13.03- 24.04.2017. Planforslaget omfatter et område sørøst for E 75 som vist med stiplet linje på kartutsnittet nedenfor.
Hensikten med reguleringen er å sikre bevaringen av Ekkerøys stedskarakter ved at bygninger, anlegg og landskapstrekk som har bevaringsverdi ivaretas ved en fremtidig utvikling. I tillegg skal planen fastlegge rammer for en eventuell utviklingen på grunnlag av miljømessige, antikvariske og arkitektoniske verdier. Videre er det i planen avsatt områder for bolig- og fritidsbebyggelse.
 
 
Planforslaget er en revidert utgave av tidligere planforslag, utlagt til offentlig gjennom syn i 2016.
 
Planforslaget m/ tilhørende plankart og plandokumenter finner du her:
 
Planforslaget m/ tilhørende plankart og plandokumenter  er også lagt ut til offentlig gjennomsyn på steder:
  • Servicekontoret, Rådhusgata 5
  • Vadsø bibliotek
Lag, foreninger og offentlige sektormyndigheter vil bli varslet i eget brev.
 
Eventuelle merknader til planforslaget skal sendes Vadsø kommune, PMK, Postboks 614, 9811 Vadsø innen 27.april 2017..
 
Enhetsleder PMK

Sist endret av Arne Lindbach, 10-03-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik