Endringer av listestørrelsen hos fastlegene i Vadsø

Vadsø kommune har i 2017 opprettet 1,5 nye fastlegestillinger. Dette betyr at vi får flere fastleger som skal dele på listene. Flere av legene vil som følge av dette få en reduksjon i listestørrelsen.
De som blir berørt av dette vil få melding fra HELFO om at de tildeles ny fastlege. Vadsø kommune har ikke anledning/mulighet til å påvirke hvilke pasienter som får hvilken lege, denne fordelingen vil skje automatisk.
 
Endringen vil skje fra og med 1.april 2017
 
I tjenesten «Bytte fastlege» på helsenorge.no kan du bytte fastlege både for deg selv og egne barn. Nå kan du også sette de samme personene på venteliste.
Det er bare mulig å stå på én venteliste av gangen.
 
– Med en gang fastlegen får ledig plass, trer byttet automatisk i kraft fra første dag i kommende måned. Helfo sender ut brev om dette til dem som har stått på venteliste

Sist endret av Arne Lindbach, 29-03-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik