Orientering fra Ordføreren etter en måned i ordførerstolen

Nå har det gått 4 uker siden vi konstituerte oss og jeg tenkte at jeg skulle dele med dere lesere litt av min hverdag så langt.
Dag 1. 16/10 På denne dagen hadde jeg en runde på rådhuset for å hilse på alle som har sin arbeidsplass her. Det i seg selv var en liten opplæring av hvilke oppgaver som ivaretas og følges opp herfra. Alle har tatt meg godt i mot og med det lagt til rette for at man kan finne stor glede i å jobbe her og dele hverdagene med de ansatte på rådhuset. Takk til dere alle for deres vennlighet.
 
Jeg har alltid sagt litt spøkefullt at en snorklipper, det skal jeg aldri bli! Men jaggu ble jeg det på min første offisielle arbeidsdag som ordfører. På kvelden var jeg så heldig å få æren av å foreta den offisielle åpningen av Ungdommenes hus. Dette var jo i kjente omgivelser, nærmere bestemt ”frokostsalen” på gamle ungdomsskolen. Det var masse fin ungdom til stede og jeg endte opp med å bli utfordret i billiard. Jeg tok utfordringen….. og tapte :-)

Snorklipping ble det allerede på første arbeidsdag som ordfører.

Lørdag var jeg igjen så heldig at jeg fikk overvære feiringen av en av Vadsøs flotte frivillige organisasjoner. Nemlig IL Norild som feiret sitt 80 års jubileum. Jeg fikk åpne festen med en tale.
 
Uke 43. Denne uken ble jeg informert om mine oppgaver og min nye rolle. Jeg fikk også æren av å lede mitt første økonomiutvalg og formannskapsmøte, noe som var både lærerikt og svært så interessant, da administrasjonen kunne peke på at litt lysere økonomiske tider er innen rekkevidde, dersom man politisk viser evne og vilje til å komme dit.
 
Uke 44. Denne uken forløp i sannhet i en fart. Det ble avviklet en rekke korte og lengre møter av forskjellig art. Jeg mottok også besøk av mange innbyggere på kontoret, som jeg ser på som svært nyttig og ikke minst hyggelig. Jeg håper befolkningen fortsetter å besøke meg på rådhuset, samt sørge for å gi meg oppgaver å jobbe med. Det skal også nevnes at jeg på torsdagen var på et styremøte i Vadsø Havn, hvor det ble presentert en svært så spennende analyse av Vadsø Havn og våre kaianlegg.
 

Den første streamingen av det nye kommunestyret ble fulgt av over 200 seere.
 
Uke 45. Denne uken ble veldig tett med både dag og kveldsarrangement. Jeg var i lag med Fylkesmannen på statsborgerseremoni for våre nye borgere. Her holdt Fylkesmannen en tale, jeg holdt en tale på vegne av kommunene og vår nyvalgte kommunestyrerepresentant Einar Niemi holdt et svært interessant innlegg om folkevandringen med spesiell fokus på Finnmark og Vadsø. Det var fascinerende å høre på. Vel, seremonien gikk sin gang og det ble en flott feiring av våre nye statsborgere som nå sokner til flere kommuner i Øst-Finnmark. Onsdag og torsdag ble viet KS-Finnmark sitt konstituerende møte i Lakselv, hvor valg av landstingsdelegater og styret i KS Finnmark var av de viktigste sakene. Torsdagskveld var det igjen tid for nytt kommunestyremøte og meningsbrytninger. Møtet var veldig interessant og jeg registrerer at over 200 innbyggere følger oss på streaming. Det er svært gledelig. Vi vet at det har vært noen tekniske problemer med lyd etc. dette vil det bli fokusert på i tiden fremover for å unngå. Videre kan dere forvente å få et eget kamera som følger selve kommunestyrerepresentantene etter hvert. Høydaren denne uka var likevel å kunne få representere Vadsø Kommune ved en blomsteroverrekkelse fredag på vårt ærverdige bakeri Alf Hildonen Bakeri & Konditori, på deres 70 års dag. Det er svært hyggelig å vite at vi er vertskommune for private gode og trygge arbeidsplasser, som utelukkende har full fokus på kvalitet i alt de produserer av delikatesser. Gratulerer nok en gang til bakeriet og lykke til videre.
 

På den Store Kinodagen deltok ordføreren som billettør og fikk møte mange unge filmentusiaster.
 
Uke 46. Dette ble unektelig en spesiell uke. Det startet med et møte om regionreformen hvor vi fikk en god innføring i prosessen så langt, og planen videre. Deretter deltok jeg på konstituerende møte i Øst Finnmark Regionråd. Jeg skal ikke si så mye om det, men jeg kan si at jeg er svært betenkt over måten flertallet ser på hvordan et ”Råd” skal være sammensatt. Nå er det valgt styreleder, nestleder, medlem, samt 3 vara medlemmer til ØFR. Hva har de så til felles? Jo absolutt alle er fra AP. Så kan en jo bare undres hvordan dette rådet egentlig mener at det er representativt for alle de som ikke stemte for arbeiderpartiet i høst, og ikke minst også for Vadsø. Jeg synes det er svært betenkelig at vi i Vadsø Kommune er så til de grader satt på sidelinjen. Det er nærmest håpløst vanskelig å se at dette skal være et representativt råd som har legitimitet for hele øst Finnmark i årene fremover. Jeg er også svært skuffet over at man ikke innser at dette faktisk er et råd, og ikke en del av partiorganisasjonen til Arbeiderpartiet i Øst-Finnmark.
 

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker kom på offisielt besøk til Vadsø 10. november.

Tirsdag hadde vi offisielt besøk av Fiskeriminister Elisabeth Aspaker m/følge. Det første offisielle statsrådsbesøk i Vadsø på svært mange år. Vi besøkte Fiskeridirektoratet og Vadsøbruket. Takk til dere for gjestfriheten og deres informasjon. Videre avviklet vi et møte i bystyresalen hvor formannskapet, gruppeledere i kommunestyret, komitéledere og pressen var invitert. Det ble et godt møte med fokus på Vadsøs muligheter fremover. Vi takker Fiskeriminister Elisabeth Aspaker for besøket.
 
Torsdagen hadde vi folkevalgtopplæring, hvor det nye kommunestyret var invitert. For første gang valgte Vadsø Kommunes administrasjon å gjøre dette i egen regi uten medvirkning fra KS Finnmark. Det må kunne sies å være et godt trekk, for denne opplæringen ble svært godt mottatt og den var veldig lærerik. Tusen takk til Rådmann og hans stab for vel gjennomført opplæring av oss lokale ombudsmenn og kvinner som utgjør kommunestyret i Vadsø.
 
Fredag deltok jeg på et møte i en samarbeidsgruppe som i all hovedsak handler om flyktninger, asylsøkere og bosatte. Dette var svært interessant, og det er ingen tvil om at det er mange i Vadsø som gjør mye godt arbeid for en best mulig håndtering av denne viktige samfunnsoppgaven.
 
Takk til deg, for at du tok deg tiden til å lese dette.
 
Med vennlig hilsen
Ordfører
Hans-Jacob Bønå

Sist endret av Arne Lindbach, 18-11-2015
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik