HAGEAVFALL – KOMPOSTERING OG DEPONERING

Hageavfall er en ressurs som ved riktig behandling kan brukes om igjen som jordforbedrings-middel. Vadsø kommune vil derfor oppfordre alle hageeiere om å kompostere hageavfallet i stedet for å frakte det til et deponi. Løsningen er å kompostere all den biologiske massen du får i hagen.
Komposteringsprosessen reduserer volumet til et minimum og omdanner massen til jord. Om du er usikker på hvordan dette kan gjøres, ta kontakt med Vadsø hagelag. De vil kunne gi veiledning og råd. En oversikt over du selv enkelt kan starte med hjemmekompostering finner du her: http://www.hageselskapet.no/orioprosjektet/    
 
Dette et utmerket prosjekt å samarbeide med naboen om. Vadsø kommune håper at hageeiere er med og tar et tak for miljøet og sparer naturen for unødig bruk av fossilt brennstoff (bensin/ diesel) for å frakte biologisk nedbrytbart avfall til et deponi. 
 
Hageeiere som av ulike grunner ikke kan eller vil kompostere hageavfallet, kan deponere hageavfall i Tomaselvdalen. Deponiet ligger øverst oppe i grustaket og området der hageavfallet kan tømmes, er merket med skilt. Av hensyn til miljøet anmodes alle om kun å levere hageavfall i deponiet. Dersom hageavfallet er pakket i plastsekker, skal sekkene tømmes og tas med
hjem igjen for senere gjenbruk. Tømming av annet avfall enn hageavfall er forbudt. Slikt avfall skal leveres på gjenbruksstasjonen.
 
Mer informasjon om kompostering og avfallsbehandling finner du her:
•  www.hageselskapet.no  
 
 

Sist endret av Arne Lindbach, 09-08-2012
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik