Lanserer ny helseportal

Onsdag lanserte helse- og omsorgsministeren den nye helseportalen helsenorge.no. – E-helse er et viktig satsingsområde for regjeringen. Gjennom Helsenorge.no brukes ny teknologi til å gi folk bedre hjelp og bedre helsetjenester, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Helsenorge.no Helsenorge.no vil inneholde veivisere til helse og sunnhet, helserelaterte rettigheter og helsetjenesten og informasjon om sykdom og behandling.
 
– Folk venter å møte helse- og omsorgstjenestene på en moderne og effektiv måte.  De fleste er interesserte i og opptatte av egen helse. Nå får de denne informasjonen samlet på ett nettsted, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
 
Helsenorge.no skal informere om hva som bidrar til helse, som for eksempel kosthold og fysisk aktivitet – og ta opp temaer som for eksempel graviditet og psykisk helse. Nettstedet har også en oversikt over de ulike helsetjenestene.
 
– Samtidig skal helsenorge.no fortelle pasienter og brukere hvilke rettigheter de har, sier Strøm-Erichsen.
Helse- og omsorgsministeren understreker at ikke alt er på plass fra dag én. Dagens lansering av helsenorge.no er bare startskuddet, og portalen skal gradvis bygges ut med flere tjenester. Et viktig mål er også å styrke brukermedvirkning i helsetjenesten.
 
– Selvbetjeningstjenester blir et viktig satsningsområde fremover og jeg håper vi kan lansere tjenesten ”mine egenandeler” og ”mine resepter” på nettsiden i løpet av året eller tidligere. Det er mange spennende muligheter foran oss.
 
Helsenorge.no er en del av arbeidet med å styrke IKT-satsingen i helse- og omsorgstjenestene. Helse- og omsorgsdepartementet skal lage en stortingsmelding om helsetjenester i en digital hverdag.
 
– Helsetjenesten må i større grad enn i dag involvere brukere og pasienter. Jeg mener at pasienten må settes i stand til å være en aktiv deltaker i spørsmål rundt sin egen helse. Det betyr blant annet at vi må satse sterkt på digitale tjenester, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Sist endret av Arne Lindbach, 15-06-2011
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik