Barneverntjenesten i Vadsø trenger fra tid til annen veiledere, tilsynsførere, støttekontakter, avlastningshjem og fosterhjem

Felles for alle som jobber på oppdrag for barneverntjenesten, er at man må levere tilfredsstillende politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder. Barneverntjenesten gir veiledning ved behov til oppdragstakere.
Veileder: Vi har behov for fagfolk som kan gi ulik type veiledning til foreldre med tanke på endring og støtte i deres foreldrerolle. Det er fint om du har kompetanse innen PMTO, COS, Marthe Meo eller lignende, men det er ingen forutsetning for å ta kontakt med oss. Hvis du er barnehagelærer, barnevernpedagog, vernepleier eller har annen kompetanse/erfaring innen slik veiledning, ønsker vi at du tar kontakt med oss.
 
Tilsynsfører: Primært har vi behov for tilsynsfører under samvær der oppdraget går ut på å trygge barnet under samvær med foreldre. I tillegg trenger vi fra tid til annen tilsynsførere i hjemmet til det enkelte barn, der det må føres kontroll med at barn i vanskelige livssituasjoner får tilfredsstillende omsorg.
 
Avlastningshjem/besøkshjem: Dette er hjem som tar imot et barn eller søsken på besøk faste helger og eventuelt i ferier. Det vanligste er hver 4. helg og noen ekstra dager i ferier.
 
Fosterhjem: Dette er hjem som kan ta imot barn som trenger et trygt hjem å bo i for kortere eller lengre perioder. Fosterforeldre ivaretar de daglige foreldrefunksjonene overfor barnet.
 
Støttekontakt: Støttekontakt er en person som gjennom samvær med barnet/ungdommen bidrar til å øke mestring, selvfølelse og selvstendighet. Støttekontakten og barnet/ungdommen kan delta på ulike fritids- eller idrettsaktiviteter, dra på turer eller gjøre andre ting sammen.
 
Felles for alle som jobber på oppdrag for barneverntjenesten, er at man må levere tilfredsstillende politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder. Barneverntjenesten gir veiledning ved behov til oppdragstakere.
 
Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat hvis noe av dette virker interessant for deg.
Barneverntjenesten: Tlf: 789 42400    Mail: barnevern@vadso.kommune.no 
 

Sist endret av Arne Lindbach, 08-02-2018
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik