Oppstart KVI-plan for Vadsø kommune

I kommunal planstrategi for Vadsø kommune 2016-2019 er det prioritert å lage en plan for området «Kvalifisering, velferd og integrering», KVI. Prosjektet skal uttrykke politiske ambisjoner og prioriteringer for sektoren mot 2025 og utgjøre grunnlaget for løpende styringsdialoger mellom politisk nivå og administrasjon, og er vedtatt av kommunestyret 28.04.2016 i sak 22/16.
Kommunen er nå i startfasen med dette arbeidet. Har du innspill, så kan disse sendes til postmottak@vadso.kommune.no. Merk e-posten med «Innspill til KVI-plan».

Sist endret av Arne Lindbach, 12-12-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik